Spring naar content

116 publicaties gevonden

 • de associatie tussen feedback geven van gymdocenten en de mate van plezier in de gymles bij jongeren met en zonder cerebrale parese

  In de huidige studie wordt de associatie onderzocht tussen feedback in de gymles en plezier in de gymles bij jongeren met en zonder Cerebrale Parese. Er werden zeven gymdocenten van…

  Scriptie
 • Dit jaar vond de studiedag bewegingsonderwijs basisonderwijs op de Calo in Zwolle plaats. Over het thema hoefde niet lang gediscussieerd te worden. Beleving binnen beweegactiviteiten is een onderwerp waar de Calo veel affiniteit mee heeft. Daarnaast…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een ordeningsmodel om beleving binnen het bewegen in kaart te brengen

  Zoals in de opening van de studiedag PO afgelopen 6e november in Zwolle duidelijk naar voren kwam, kan het bewegingsonderwijs vanuit de torentjes Lukt ’t, Loopt ’t en Leeft ’t worden bekeken…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdens een workshop op 6 november jongstleden op de landelijke studiedag basisonderwijs zijn ingangen verkend hoe spelenderwijze het (interval) duurlopen kan worden geïntroduceerd. Allerlei bordspelen zijn daarbij vertaald naar hardloopactiviteiten. Waarbij de saus…

  Artikel in vaktijdschrift
 • economische impact en beleving

  De doelstelling van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, is drieledig:  het beschrijven van het profiel van de bezoekers van de Tourstart; het schatten van de economische impact en…

  Rapport
 • de praktische toepassing

  In de vorige uitgave is er informatie verstrekt over de inhoud, betekenis en toegevoegde waarde van de survivalsport in het onderwijs. In dit artikel is heel duidelijk naar voren gekomen dat de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de toekomst van de beleveniseconomie

  De beleveniseconomie, die inmiddels een substantieel deel uitmaakt van onze economie, kan worden omschreven als alle productie en dienstverlening die gericht is op leniging van de emotionele behoeftes van mensen…

  Boek
 • lichamelijke opvoeding en sport in de Oosterse en met name de Japanse cultuur

  Het Verre Oosten – vooral China en Japan- kent een geheel eigen geschiedenis en ontwikkeling met betrekking tot bewegen en sport. Sport voor zo ver wij dat als beeld aangeboden krijgen en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • lichamelijke opvoeding en sport in de Oosterse en met name de Japanse cultuur

  Het Verre Oosten – vooral China en Japan – kent een geheel eigen geschiedenis en ontwikkeling met betrekking tot bewegen en sport. Sport voor zo ver wij dat als beeld aangeboden krijgen…

  Artikel in vaktijdschrift