Spring naar content

27 publicaties gevonden

 • ‘Aansluiten bij de behoeften van ieder kind’ dat klinkt vanzelfsprekend,bijna als een open deur. Maar komen die behoeften van een leerling wel overeen met de wens en bedoeling van de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Hoe leerlingen in de les LO te beoordelen, is een vraagstuk waar veel vakgroepen mee worstelen. Tijdens vakgroepvergaderingen wordt geprobeerd antwoord te krijgen op vragen als: Geef je wel of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De les lichamelijke opvoeding biedt leerlingen volop mogelijkheden om zichzelf op meerdere vlakken te ontwikkelen. In tegenstelling tot de theorievakken is er voor LO niet vastgesteld welk niveau een leerling…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel kwam net te laat binnen om te publiceren in LO-magazine 8 waar het aansloot op het topic: reguleren. Lesgeven is de ultieme vorm van reguleren. Hier wordt een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de kracht van de Rubic

  Traditionele beoordelingsmodellen, die gericht zijn op het beoordelen op basis van cijfers voor sensomotorische vaardigheden in de les LO, komen steeds meer ter discussie te staan (Borghouts, Slingerland, & Haerens,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • op het Heerbeeck College

  Wat beoordeel je nu eigenlijk bij LO? Op het Heerbeeck College in Best werd er, zoals op veel scholen, jarenlang vooral beoordeeld op bewegingsvaardigheden en op inzet. Sinds dit schooljaar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de ‘gein’ van herhaald springen

  In het Basisdocument bewegingsonderwijs voor onderbouw van het voortgezet onderwijs staat ‘Herhaald springen’ als thema binnen de leerlijn ‘Springen’, onderdeel van het activiteitengebied turnen. De tumblingbaan biedt hiervoor goede mogelijkheden. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met het ‘mengpaneel motiverend beoordelen’ gepresenteerd eerder in dit topic, kan een beoordeling motiverender gemaakt worden. Om dit te illustreren zijn principes uit het mengpaneel toegepast en uitgeprobeerd binnen een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een pleidooi voor 'evalueren om te leren'

  Het beoordelen van leerlingen is ingebakken in ons onderwijssysteem. Maar wat gebeurt er ondertussen met de motivatie van leerlingen voor het vak Lichamelijke Opvoeding? Hoe voelt de leerling zich wanneer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met het mengpaneel motiverend beoordelen kan een beoordeling motiverender gemaakt worden. Om dit te illustreren zijn principes uit het mengpaneel toegepast en uitgeprobeerd binnen lessen turnen aan studenten op Fontys…

  Artikel in vaktijdschrift