Spring naar content

56 publicaties gevonden

 • De afgelopen jaren heeft het beroep buurtsportcoach zich ontwikkeld van organisator en begeleider van sportactiviteiten voor jeugd, tot verbinder van mensen en organisaties in verschillende domeinen, zoals de gezondheidszorg. De…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • onderwijs

  Zesde editie van het vakblad Buurtsportcoach. De rode draad in dit magazine is de rol van buurtsportcoach / cultuurcoach in relatie tot het onderwijs. Het magazine bevat de volgende artikelen:…

  Vaktijdschrift
 • “Ik denk dat het voor mijn toekomst waardevol is, eigenlijk voor mijn hele loopbaan”

  Buurtsportcoaches zijn een sterk groeiende ‘beroepsgroep’. Inmiddels werken landelijk bijna 5.000 mensen als buurtsportcoach in de sport, het (speciaal) onderwijs, welzijn, jeugd- en ouderenzorg en aanverwante sectoren. Een officiële beroepsopleiding…

  Artikel in vaktijdschrift
 • profiel, taken en ontwikkeling, factsheet 2018/13

  Deze factsheet bevat resultaten van een peiling onder het buurtsportcoachpanel, waarin wordt ingegaan op het beroep van buurtsportcoach. Er worden resultaten gepresenteerd over profiel van deze beroepsgroep, de taken die…

  Factsheet
 • zicht op het pedagogisch klimaat

  Voor de docent LO is het pedagogisch klimaat in de klas het primaire werkterrein. In het artikel van Nicolette Schipper van Veldhoven wordt het belang aangegeven van een veilig sport-…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Jo Lucassen in Sport & Strategie (Jaargang: 2017) waarbij ingegaan wordt op het nieuwste beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding die door de KVLO en ALO’s in de zomer van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • toezichthouder, allround zwemonderwijzer en teamleider

  Een beroepscompetentieprofiel (bcp) geeft een beschrijving van goed vakmanschap van een vakvolwassen beroepsoefenaar. In dit rapport worden de beroepscompetentieprofielen beschreven voor de beroepen: toezichthouder, allround zwemonderwijzer en teamleider. In hoofdstuk…

  Verslag
 • inventariserend onderzoek naar de haalbaarheid van een beroepsvereniging voor buurtsportcoaches

  In dit verkennend onderzoek ging het om de beantwoording van de volgende, vijf vragen:  Waarom is een beroepsvereniging buurtsportcoaches belangrijk en waartoe dient deze te leiden? Is er voldoende draagvlak…

  Rapport