Spring naar content

56 publicaties gevonden

 • De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) streeft telkens opnieuw naar een actueel beroepsprofiel. Na twee beroepsprofielen voor de leraar lichamelijke opvoeding in de 20e eeuw, is dit alweer de…

  Boek
 • project competenties instructeurs LO/Sport

  Het project ‘competenties instructeur LO/Sport’ is opgezet in het kader van de invoering van het flexibele personeelssysteem. Binnen defensie wordt gezocht naar mogelijkheden om verworven competenties binnen de organisatie om…

  Scriptie
 • De KVLO heeft de afgelopen twee jaar in samenwerking met de bestaande MRT-opleidingen in Nederland en de opleidingsinstituten een competentieprofiel geschreven voor de MRT-er in het werkveld. De bedoeling van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het beroepscompetentieprofiel van de leraar Lichamelijke Opvoeding (Driel van G., e.a., Jan Luitingfonds, 2004) schetsen de schrijvers een profiel van de leraar LO. Bij de functiekarakteristiek van de leraar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van goede docent, naar hypothetisch excellent; de imaginaire selfie

  Wat maakt volgens leerlingen een docent lichamelijke opvoeding een excellente gymleraar? In Lichamelijke Opvoeding 5 is in twee artikelen de relatie gelegd tussen een onderzoek naar meningen van leerlingen over de ‘hypothetisch…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van goede docent, naar hypothetisch excellent; de imaginaire selfie

  Wat maakt volgens leerlingen een docent lichamelijke opvoeding een excellente gymleraar? In dit artikel wordt gekeken naar een onderzoek over de ‘hypothetisch excellente docent’ en het Beroepsprofiel van de KVLO. Op basis van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het vernieuwde beroepsprofiel voor de ‘gymnastiekleraar’ is voorbereid op de toekomst in sport- en beweegland. Dat begint al met de nieuwe naamgeving van het beroep; de ‘leraar bewegen & sport’. Vanuit ons perspectief een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Docent, spin in het web, vakman, professional, ambassadeur van de school, zomaar een paar termen die bij mij opkomen als ik denk aan het beroepsprofiel van een leraar. De laatste jaren zie je dat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het beroepsprofiel is herzien. Je hebt erover kunnen lezen in het artikel ‘Beroepsprofiel leraar ‘bewegen & sport’ anno 2010’ van Hilde Bax elders in het blad. Veranderingen in de samenleving, in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het nieuwe beroepsprofiel van de KVLO staat beschreven waaraan de ‘ideale docent LO’ zou moeten voldoen. Maar bestaat die ideale leraar? Zouden wij die ideale leraar moeten willen zijn? Zouden wij, als ambitieuze…

  Artikel in vaktijdschrift