Spring naar content

56 publicaties gevonden

 • Een beroepsprofiel voor leraren ‘bewegen & sport’ is belangrijk. Een snel veranderende samenleving maakt dat het werkveld en het beroep van leraar zich ontwikkelen en dat vraagt om regelmatige herijking. Het beroepscompetentieprofiel uit 2004 gaf…

  Artikel in vaktijdschrift
 • landelijke kwalificaties mbo

  Het kwalificatiedossier Sport en bewegen bestaat uit een aantal onderdelen. In deel A wordt voor alle geïnteresseerden een korte omschrijving gegeven van de beroepengroep en de taken die de beroepsbeoefenaar…

  Handboek / handleiding
 • in opdracht van de VO-academie van de VO-raad

  Deze notitie gaat over het nieuwe beroepsprofiel voor scholleiders in het voortgezet onderwijs. In deze notitie wordt het nieuwe profiel besproken, evenals de theoretische achtergrond en gehanteerde uitgangspunten. Dit profiel…

  Rapport
 • Het beroepscompetentieprofiel motorisch remedial teacher is ontstaan vanuit de behoefte naar eenheid in de MRT-opleidingen. Het sluit aan op het algemene beroepscompetentieprofiel voor leraren lichamelijke opvoeding. MRT is een specialisatie…

  Brochure
 • schets van een samenhangende kwalificatiestructuur

  Het LPBO beantwoordt vragen van de bewindslieden van het ministerie van OCW over de kwalificatiestructuur onderwijsberoepen en de daarbij behorende competentieprofielen en bekwaamheidseisen. Met deze publicatie wil het LPBO uitspraken…

  Boek
 • Deze publicatie betreft het eindverslag van de eind februari 1987 gehouden werkconferentie ter ontwikkeling van een beroepsprofiel voor sportschool- en fitnesscentrumhouders. Het eindverslag gaat uitgebreid in op de voorbereiding, uitvoering…

  Rapport
 • beroepscompetentieprofielen trainer-coach 1-5

  Deze uitgave geeft informatie over het beroep, de kerntaken en werkprocessen van trainer-coach 1-5.

  Brochure