Spring naar content

56 publicaties gevonden

 • van goede docent, naar hypothetisch excellent; de imaginaire selfie

  Wat maakt volgens leerlingen een docent lichamelijke opvoeding een excellente gymleraar? In dit artikel wordt gekeken naar een onderzoek over de ‘hypothetisch excellente docent’ en het Beroepsprofiel van de KVLO. Op basis van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het vernieuwde beroepsprofiel voor de ‘gymnastiekleraar’ is voorbereid op de toekomst in sport- en beweegland. Dat begint al met de nieuwe naamgeving van het beroep; de ‘leraar bewegen & sport’. Vanuit ons perspectief een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Docent, spin in het web, vakman, professional, ambassadeur van de school, zomaar een paar termen die bij mij opkomen als ik denk aan het beroepsprofiel van een leraar. De laatste jaren zie je dat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het beroepsprofiel is herzien. Je hebt erover kunnen lezen in het artikel ‘Beroepsprofiel leraar ‘bewegen & sport’ anno 2010’ van Hilde Bax elders in het blad. Veranderingen in de samenleving, in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het nieuwe beroepsprofiel van de KVLO staat beschreven waaraan de ‘ideale docent LO’ zou moeten voldoen. Maar bestaat die ideale leraar? Zouden wij die ideale leraar moeten willen zijn? Zouden wij, als ambitieuze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een beroepsprofiel voor leraren ‘bewegen & sport’ is belangrijk. Een snel veranderende samenleving maakt dat het werkveld en het beroep van leraar zich ontwikkelen en dat vraagt om regelmatige herijking. Het beroepscompetentieprofiel uit 2004 gaf…

  Artikel in vaktijdschrift
 • landelijke kwalificaties mbo

  Het kwalificatiedossier Sport en bewegen bestaat uit een aantal onderdelen. In deel A wordt voor alle geïnteresseerden een korte omschrijving gegeven van de beroepengroep en de taken die de beroepsbeoefenaar…

  Handboek / handleiding
 • in opdracht van de VO-academie van de VO-raad

  Deze notitie gaat over het nieuwe beroepsprofiel voor scholleiders in het voortgezet onderwijs. In deze notitie wordt het nieuwe profiel besproken, evenals de theoretische achtergrond en gehanteerde uitgangspunten. Dit profiel…

  Rapport