Spring naar content

56 publicaties gevonden

 • In dit profiel worden de taken, kernopgaven en competenties van de Sportbuurtwerker (niveau B) beschreven. Het profiel is ontwikkeld door NIZW Professionalisering in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport…

  Rapport
 • In dit profiel worden de taken, kernopgaven en competenties van de Coördinator Sportbuurtwerk (niveau C) beschreven. Het profiel is ontwikkeld door NIZW Professionalisering in opdracht van het Nederlands Instituut voor…

  Rapport
 • Binnen de cao-sport zijn afspraken gemaakt over de versterking van het loopbaanbeleid voor de werknemers in de sport. Een onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een model beoordelingssystematiek voor de…

  Rapport
 • In dit rapport is de beroepsuitoefening van sport en bewegen op uitvoerend niveau overzichtelijk geordend en beschreven. De beroepenstructuur geeft inzicht in de verschillende varianten die binnen de beroepsuitoefening zijn…

  Rapport