Spring naar content

24 publicaties gevonden

 • Met ingang van dit jaar zijn onderdelen van de AWBZ, het participatiebeleid en de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden. Zij staan voor de grote uitdaging om deze decentralisatie…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van badmintonverenigingen geven aan samenwerking tussen badmintonverenigingen

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenissen geven bestuurders van badmintonverenigingen aan samenwerking tussen badmintonverenigingen en welke rol dient de NBB in te nemen…

  Scriptie
 • een bestuurskundig onderzoek naar samenwerking in de totstandkoming van het HollandBelgium Bid

  In december 2010 werd de organisatie van het Wereldkampioenschap (WK) voetbal van 2018 toegewezen aan Rusland. Daarmee kwam de kandidatuur van Nederland en België voor datzelfde WK ten einde. De…

  Scriptie
 • 2012-2014

  In dit artikel wordt door voorzitter Jan Rijpstra, namens het bestuur, en directeur Cees Klaassen, namens het bureau, de koers, visie, missie en organisatie van de KVLO uitgewerkt voor 2012-2014

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoeksverslag

  De vraagstelling die in deze publicatie centraal staat, luidt als volgt: op welke wijze kan de sportvereniging in bestuurlijk, administratief en organisatorisch opzicht als vrijwillig samenwerkingsverband optimaal blijven functioneren? De…

  Boek
 • GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan netto n=3000 Nederlanders (5 t/m 80 jaar) gevraagd of zij in de…

  Rapport
 • The ‘Gender Balance in Global Sport Report’ is authored by Women on Boards and delivers a baseline dataset on the participation of women on sports governing bodies in the lead…

  Rapport
 • ngb leadership audit 2014

  This year’s ‘Trophy Women?’ report, supported by Sport England and Hill Dickinson LLP, shows there has been a small increase in female representation on average across National Governing Body (NGB)…

  Rapport
 • excessief gedrag in het Nederlandse amateurvoetbal

  ‘Bestuur aan de bal: Excessief gedrag in het Nederlandse amateurvoetbal’ kijkt vanuit een organisatorisch en bestuurlijk perspectief naar het excessieve gedrag van jongeren op Nederlandse sportvelden. ‘Bestuur aan de bal’…

  Rapport