Spring naar content

15 publicaties gevonden

 • met extra beweegmomenten tijdens een schooldag (3)

  Met het rapport ‘plezier in bewegen’ hebben de gezamenlijke adviesraden dit najaar opgeroepen tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen op school (1). Daarmee wordt de noodbel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • met extra beweegmomenten tijdens een schooldag (2b)

  Met het rapport ‘plezier in bewegen’ hebben de gezamenlijke adviesraden dit najaar opgeroepen tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen op school (1). Daarmee wordt de noodklok…

  Artikel in vaktijdschrift
 • wat weten we vanuit onderzoek?

  De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het meer dynamisch inrichten van de schooldag, maar wat is er bekend over het effect van beweegmomenten op school? In dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een rubriek in de praktijk van het magazine Lichamelijke Opvoeding is ‘Een kijkje in de gymzaal van…’ Daarbij komt een LO-docent in beeld die gevraagd wordt ervaringen, visie en werkwijze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 45 Minuten bewegen per dag is in het schoolcurriculum opgenomen in Denemarken. Wel is het nog zoeken voor scholen hoe ze dit structureel aanpakken op school. Er wordt bewogen tijdens…

  Artikel in vaktijdschrift