Spring naar content

202 publicaties gevonden

 • Short Summary Sport wields incredible power to foster inclusion and drive economic growth on various fronts. Therefore, in the quest to build thriving, inclusive societies, it is essential to focus…

  Rapport
 • jaarrapport 2023

  Beleidsmatige ontwikkelingen als de komst van de Omgevingswet, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en aandacht voor een beweegvriendelijke omgeving in het Nationaal Sportakkoord hebben eraan bijgedragen dat sporten…

  Rapport
 • infographic

  Hoe beweegvriendelijk is Nederland? Hoe beweegvriendelijk zijn gemeenten met een lage stedelijkheid of hoge stedelijkheid? In dit artikel zijn de scores hiervoor berekend met de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving (KBO). Vier…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een overzicht van de scores op de Kennisindicator Beweegvriendelijke Omgeving in 2020 en 2022, factsheet 2023/21

  Het Mulier Instituut brengt in kaart hoe beweegvriendelijk Nederland is. Dat doen we met de Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving (KBO). In 2022 scoort Nederland daarop hoger dan in 2022, blijkt uit…

  Factsheet
 • een analyse van de beweegvriendelijke omgeving in Enschede

  Nederlanders sporten, spelen en bewegen steeds vaker in de openbare ruimte. Hierdoor is een geschikte openbare ruimte voor sport, spel en beweging een belangrijk thema geworden voor sportorganisaties en overheden.…

  Rapport
 • een analyse van de cijfers van de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving voor 2020 en 2022

  De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in het faciliteren en stimuleren van sporten en bewegen. Daarom berekent het Mulier Instituut sinds 2014 de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving (KBO). Deze indicator…

  Rapport
 • eindrapportage KIEM Sport 2021

  Changing Views is een onderzoeksproject in de Maastricht. Het doel was om passend beweegstimuleringsaanbod te ontwikkelen om het gebruik van de openbare ruimte te optimaliseren en kinderen, vooral degenen die…

  Rapport