Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • In een reeks over Bewegen & Muziek op de verschillende alo’s in Nederland volgt nu een bijdrage van de HAN uit Nijmegen. dans, bewegen & muziek, HAN

  Artikel in vaktijdschrift
 • een pleidooi voor (meer) bewegen & muziek in het bewegingsonderwijs!

  Het beweegdomein bewegen & muziek (B&M) is op zowel het primair als het voortgezet onderwijs een ondergeschoven kindje, zo blijkt uit verschillende artikelen over B&M in het LO Magazine van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • beweegdomein Bewegen en Muziek op ALO Eindhoven

  ALO-Eindhoven deelde middels het artikel ‘Het begint bij het bewegende kind’ (LO magazine 5, Dokkum & Weeldenburg, 2016) haar visie op het vak lichamelijke opvoeding (LO) en het opleiden van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit artikel geven wij een korte schets van onze aanpak met daarbij een voorbeeld van het werken met leskaarten binnen dans. Een werkvorm die zowel binnen het opleidingsonderwijs op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • verslag van student Rune Mondt

  Studenten van verschillende ALO’s zijn actief met stage lopen en maken lesvoorbereidingen en verslagen. Daar wordt vaak veel tijd ingestoken. In de komende serie willen we een verslag van een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • verslag van studente Rune Mondt

  Studenten van verschillende ALO’s zijn actief met stage lopen en maken lesvoorbereidingen en verslagen. Daar wordt vaak veel tijd ingestoken. In drie artikelen willen we een verslag van een lessenserie…

  Artikel in vaktijdschrift
 • verslag van studente Rune Mondt

  Studenten van verschillende ALO’s zijn actief met stage lopen en maken lesvoorbereidingen en verslagen. Daar wordt vaak veel tijd ingestoken. In de komende serie willen we een verslag van een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bewegen en muziek blijft voor veel docenten LO een lastig activiteitengebied. De bewegingscultuur binnen bewegen en muziek verandert regelmatig, de ‘leuke’ muziek verandert, de voorbereiding vraagt tijd, het niveauverschil tussen…

  Artikel in vaktijdschrift