Spring naar content

19 publicaties gevonden

 • Opstellenbundel door vrienden, collegae en oud-leerlingen aangeboden aan prof. dr. C.C.F. Gordijn ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de leer van het menselijk zich bewegen en de bewegingsagogiek…

  Boek
 • Bewegungsspielräume erleben, erkennen und gestalten, 33 Kernbegriffe, im lernpädagogisch-methodischen Spannungsfeld zwischen Orientierungssicherheit und Gestaltungsfreiheit

  Het doel van dit boek is om de verscheidenheid van het motorisch leren te laten zien en te beschrijven. Dit boek is volledig in het Duits.

  Boek
 • Inaugurele rede over bewegen, revalidatie en functieherstel. ‘Bewegen’ is kernthematiek van revalidatie, het is bepalend voor het menselijk functioneren, voor het ‘zijn’. Dat wordt te meer duidelijk wanneer bewegen moeilijk…

  Proefschrift/oratie
 • Dit artikel geeft een praktische uitwerking van een visie op het begeleiden van bewegingen. De bowlingsport wordt aangehaald als de praktijk waaruit deze visie is ontstaan. Een sport waarbij er…

  Artikel in vaktijdschrift
 • voor leraren lichamelijke opvoeding, sportleiders, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

  Het is algemeen bekend dat in het kader van het begrip motoriek diverse vaardigheden worden onderscheiden. In dit boek beperken de auteurs zich tot: het leren van vaardigheden zoals die…

  Boek
 • een leidraad voor (beter) handelen in bewegingssituaties

  Dit boek is bedoeld als achtergrondinformatie bij het geven van lessen lichamelijke opvoeding. Toch wil het zichzelf ook niet helemaal loskoppelen van de praktijk. Er is hier sprake van een…

  Handboek / handleiding
 • mensen tot hun recht laten komen..., bewegingsbeïnvloeding, hulpverlening en organisatieverandering in het licht van de opvattingen van Emmanuel Levinas

  Naar aanleiding van het proefschrift van Peter Heij, dat vanuit een filosofisch en pedagogisch perspectief de verbinding van het bewegingsagogische denken van Gordijn met het differentiedenken van de Franse filosoof…

  Boek
 • Rede, gedeeltelijk uitgesproken op vrijdag 26 maar 2004 ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. H.C.G. Kemper als hoogleraar Gezondheidskunde met betrekking tot Bewegen bij het Instituut voor Extramuraal…

  Proefschrift/oratie