Spring naar content

1.244 publicaties gevonden

 • In de afgelopen jaren is steeds meer onderzoek gedaan naar de relatie tussen bewegen en cognitieve functies en leerprestaties. n dit  online artikel vatten de auteurs samen wat zij weten…

  Online artikel
 • plafonds in gymzalen

  Plafonds van gymzalen en daarmee ook van sportzalen en sporthallen moeten aan tal van eisen voldoen om de functionaliteit van de sport en de veiligheid te garanderen. De constructie van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit is een reactie op het artikel van Sandra Meeuwsen in dit topic, dat mede tot stand is gekomen naar aanleiding van haar dissertatie ‘Kritiek van de Sportieve rede. Een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Sandra Meeuwsen, sportfilosoof, beschouwt in dit essay het begrip Homo Ludens dat in 1938 geïntroduceerd is door Johan Huizinga, vanuit een historisch-wetenschappelijk perspectief. Wat heeft Homo Ludens in de geschiedenis…

  Artikel in vaktijdschrift
 • basiskennis voor de vakspecialist bewegingsonderwijs

  Dit boek bundelt bestaande kennis van en nieuwe wetenschappelijke inzichten in het bewegingsonderwijs. Het helpt op weg om deskundig en bekwaam te worden in het ontwerpen en aanbieden van betekenisvolle…

  Boek
 • De verplichting voor het primair onderwijs om vanaf schooljaar 2023/2024 twee lesuren bewegingsonderwijs per week aan te bieden roept in deze column de volgende vragen op: wie gaat dit bewegingsonderwijs…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Over bewegingsonderwijs worden vaak discussies gevoerd. Zowel binnen het basis- als het voortgezet onderwijs. Is het noodzakelijk dat er een vakleerkracht is voor beweging, hoeveel uren zijn van belang, welke…

  Artikel in vaktijdschrift