Spring naar content

1.232 publicaties gevonden

 • over de ogenschijnlijke controverse tussen pedagogiek en onderwijskunde; kindgericht of sportgericht lesgeven in het bewegingsonderwijs

  Tijdens mijn stagebezoeken, raak ik vaak in gesprek en in discussie met mijn mede-opleiders over wat er nu eigenlijk centraal moet komen te staan in de lessen bewegingsonderwijs. Natuurlijk vinden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel past mooi in dit topic over zelfstandig leren. Peergroep leren, leren van, met en door je medeleerlingen dus! Is peergroup learning te realiseren in de lessen bewegingsonderwijs? Welke…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een klas(se) apart?

  In het KVLO magazine (LO5, 2014) is ruim aandacht besteed aan excellentie in het bewegingsonderwijs en de wijze waarop het HAN Centre of Expertise (CoE) Sport & Talent van de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • op het woord schijnbeweging

  Taal en gym blijkt een kansrijke combinatie. Acht enthousiaste gymleerkrachten in Den Haag gingen in de pilot ‘de taalkrachtige gymleerkracht’, gefaciliteerd door gemeente Den Haag, op zoek naar effectieve taalstimulering…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een leven lang lichamelijke opvoeding

  De afgelopen jaren hebben we enkele interviews gedaan met collega’s die een lange staat van dienst hadden. Ze werkten allemaal veertig jaar of langer in het vak. Ook in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • verdiepende studie naar huidige lesgeefpraktijk van leerkrachten

  Naar aanleiding van de peiling bewegingsonderwijs is een verdiepende studie uitgevoerd om meer zicht te krijgen op wat er daadwerkelijk in de lessen gebeurt en om praktijkvoorbeelden te kunnen delen.…

  Rapport
 • technische rapportage

  Rapport van de vierde peiling in het bewegingsonderwijs uitgevoerd in het najaar en winter van 2016. Het doel van het peilingsonderzoek is een beeld te verkrijgen van de vaardigheden van…

  Rapport
 • 2016-2017

  Het peilingsonderzoek Bewegingsonderwijs maakt inzichtelijk hoe het bewegingsonderwijs eruitziet op scholen voor (speciaal) basisonderwijs. Ook brengt het onderzoek de bewegingsvaardigheden, de houding tegenover bewegingsonderwijs en de bewegingsachtergrond in beeld van…

  Rapport
 • werk aan de winkel!

  Artikel van Justus Beth en Koen Breedveld (Mulier Instituut) in Sport & Strategie. In het voorjaar van 2014 werd de onderzoeks- en beleidswereld rondom school, sport en bewegen binnen een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een artikel over het onderzoek wat het Mulier Instituut en Regioplan hebben uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW naar de ‘uitvoeringsconsequenties’ van de diverse plannen met betrekking tot…

  Artikel in vaktijdschrift