Spring naar content

1.230 publicaties gevonden

 • Dit handboek heeft als doel alle kinderen te laten meedoen met sport en bewegen. Het is bedoeld voor gymdocenten en bevat veel uitleg en voorbeelden van beweegvormen en sporten. Dit handboek…

  Handboek / handleiding
 • deelrapport I t/m IV

  Deze reeks is onderdeel van het Beweging-Onderwijs-Kommunikatie projekt (B.O.K.) en bevat de volgende deelrapporten: Deelrapport I: Kommunikatief sportspelonderwijs in de praktijk Deelrapport II: Veranderingen in het gedrag van leerkracht en…

  Rapport
 • voorbeelden van en suggesties voor bewegingsonderwijs in de basisschool; aanwijzingen voor de samenstelling van een schoolwerkplan bewegingsonderwijs

  Deze rapportage is bedoeld om het proces van schoolwerkplanontwikkeling te ondersteunen. Aangegeven wordt welke onderwerpen in het deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs aan bod kunnen komen. Daarnaast worden ook tekstvoorbeelden gegeven. 

  Rapport
 • over de fundering en inrichting van het bewegingsonderwijs in de eerste fase van het voortgezet onderwijs

  Het boek ”Bewegingsonderwijs op maat” is de visienota voor het SLO-project Bewegingsonderwijs 12-16. In dit boek wordt een visie gegeven op het bewegingsonderwijs voor de eerste drie jaar van het…

  Boek
 • serie geestelijke volksgezondheid brochure nr. 28

  Brochure uit deserie geestelijke volksgezondheid brochure nr. 28.

  Brochure
 • Dit boek beschrijft een theorie voor het onderwijs ten aanzien van Lichamelijke Opvoeding. Onderwerpen die in dit boek aan bod komen, zijn gebaseerd op het schema van didactische analyse van…

  Boek
 • hoe leerkrachten hun eigen deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs kunnen opstellen

  Dit boek is het eerste boek uit de reeks ”Didactiek van het bewegingsonderwijs en de sport”. Dit boek (Naar een werkplan bewegingsonderwijs) biedt leerkrachten in het basis-, voortgezet- en speciaal…

  Boek
 • evaluatieonderzoek naar het leren en het onderwijzen in - vooral - het voortgezet onderwijs

  Dit rapport betreft het EVALO-project waarin onderzoek is gedaan naar het wat, hoe en waarom van het bewegingsonderwijs zoals dat vooral bij VO-coaches in het noorden van het land wordt…

  Rapport
 • opening Pandora's box

  Dit boek vormt de basis van cursus ‘Contemporary Issues in Physical Education’ die wordt aangeboden aan Deakin University. In dit boek worden de hedendaagse kwesties van lichamelijke opvoeding besproken. Hierbij…

  Boek