Spring naar content

1.230 publicaties gevonden

 • descriptive studies of physical education classes, monograph 1 Motor Skills: theory into practice

  Dit boek beschrijft een monografie over het ‘Videotape Data Bank Project‘. Een videoband databank is ontworpen om activiteiten op te nemen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding om er achter te…

  Boek
 • onderzoek naar de invloed van twee extra lessen lichamelijke oefening per week, gedurende een schooljaar, op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van 12 en 13-jarige jongens van de brugklassen op een school voor v.w.o. en h.a.v.o. te Amsterdam

  Dit boek beschrijft een onderzoek naar de invloed van twee extra lessen lichamelijke oefening per week, gedurende een schooljaar, op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van 12 en 13-jarige jongens…

  Boek
 • gemeentelijke inspectie lichamelijke opvoeding Enschede

  In dit ”leerplan bewegingsonderwijs voor de basisschool” wordt onder andere ingegaan op de uitgangspunten, doelstellingen en voorwaarden van het bewegingsonderwijs. Vervolgens worden er diverse werkplannen weergegeven, zoals: werkplan 4 –…

  Werkboek / instrument
 • analysis and reform

  In 1975 heeft de Deutscher Sportbund (DSB) een breed concept gepubliceerd over de opleiding van docenten lichamelijke opvoeding binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Dit concept is de basis geweest voor de…

  Boek
 • samenvatting referaat en co-referaten over thema lerarenopleiding lichamelijke opvoeding

  Dit boek is een symposionbundel dat betrekking heeft op het symposion dat is gehouden op zaterdag 16 april 1977 ter gelegenheid van het eerste lustrum der Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding Vrije…

  Boek
 • Scholen moeten volgens het adviesrapport van het platform onderwijs2032 middels het gehele onderwijsaanbod meer aandacht besteden aan de persoonsvorming van de leerlingen. Dit geldt dus ook voor het bewegingsonderwijs. Veel…

  Scriptie
 • een didactische en methodische handleiding

  Dit boek is een herschreven versie van het boek “De lichamelijke opvoeding op de basisschool, een didactische en methodische handleiding’. Het boek verschaft nu achtergrondinformatie aan PABO-studenten en ALO-studenten om…

  Boek
 • aan kleuters

  Dit boek gaat in op de ontwikkeling van een kleuter en hoe het bewegen daarin een belangrijke factor is. Het bewegen wordt in dit boek besproken als “een middel tot…

  Boek