Spring naar content

1.233 publicaties gevonden

 • Van de leraar lichamelijke opvoeding (LO) wordt verwacht dat hij zichzelf blijft ontwikkelen en een bijdrage levert aan de verdere professionalisering van zijn eigen functioneren, zijn vakgroep en mogelijk het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • eerste Dag voor LO belangrijke stap

  29 maart vond in Omnisport Apeldoorn de eerste Dag voor Lichamelijke Opvoeding plaats. De KVLO wilde met deze dag de ontmoeting en uitwisseling bevorderen tussen de onderwijspraktijk en onderzoek naar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Sander van Weerlee-Feenstra

  Een rubriek in de praktijk van Lichamelijke Opvoeding Magazine is ‘Een kijkje in de gymzaal van..’. Daarbij komt een LO-docent in beeld die gevraagd wordt zijn visie en werkwijze te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De gymles is bij uitstek geschikt om je even lekker uit te leven! De start van een schooljaar is een goede reden om de klas goed te leren kennen. Onderstaande…

  Artikel in vaktijdschrift
 • voor het basisonderwijs 2017

  Het KVLO netwerk Coördinatoren bewegingsonderwijs basisonderwijs heeft vorig jaar een prijsvraag uitgeschreven voor het beste bewegingsontwerp van het jaar. Via sociale media worden allerlei nieuwe bewegingsactiviteiten met elkaar gedeeld en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • als fundament van de basisschool

  Een vakleerkracht die twee keer in de week 6 tot 8 jaar lang alle kinderen van de basisschool gym heeft gegeven, wordt door de kinderen, maar ook door ouders, groepsleerkrachten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • “Jullie moeten beter samenwerken” is een veel gehoorde uitspraak en opdracht aan leerlingen. Bij verschillende vakken speelt samenwerken een belangrijke rol. Zeker in het bewegingsonderwijs. Waarom is samenwerken belangrijk? Wat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een grotere impact van de les LO op het beweeggedrag van basisschoolkinderen

  Het effect van de LO-les kan worden vergroot door een brug te slaan naar sport op school. Dat is onderzocht in België. Daarvoor werd een lessenreeks parkour gebruikt in het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kijkje in Excel

  Het gebruiken van een rekenprogramma is nog geen gemeengoed in het bewegingsonderwijs. In dit artikel krijg je overzicht in hoe de auteur verschillende functies van Excel gebruikt. Daarmee kun je…

  Artikel in vaktijdschrift