Spring naar content

1.233 publicaties gevonden

 • Dit betreft het tweede artikel over omgaan met seksualiteit in de gymles. Het eerste ging over seksueel gedrag van leerlingen onderling: over hoe te signaleren en te reageren (Van der…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ‘beweeglessen en dagelijkse beweegmomenten in en rondom de school’

  In de afgelopen maanden is er veel wetenschappelijk bewijs geleverd over nut en noodzaak van goed bewegingsonderwijs en de positieve effecten van bewegen. Denk hierbij aan de verbetering van leerprestaties,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Vanuit verschillende buitenlanden hebben we verhalen gekregen hoe men daar omgaat met ‘physical activity’ zeg maar het extra uur gym. De artikelen uit Denemarken en Frankrijk plaatsen we in het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • bouwen we een brug of een boot om twee oevers te verbinden?

  Bewegingsonderwijs in de Polder Studiedag, kortweg BIPS, is een unieke samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs in Almere. Deze studiedag werd gehouden op 6 oktober jongstleden bij de sportieve VO-school…

  Artikel in vaktijdschrift
 • From a proven intervention to a cross sectorial implementation: Promoting physical activity in children and young people based on the Icaps experience.

  Artikel in vaktijdschrift
 • Ook buiten onze landsgrenzen is het nodige gaande rond het bewegingsonderwijs en sport op school. De afgelopen maanden was ik in de gelegenheid iets beter zicht te krijgen op dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • “save the date” woensdag 29 maart 2017

  In verband met het 155-jarig jubileum van de KVLO organiseert de KVLO maart 2017 een landelijke conferentie, de ‘Dag voor Lichamelijke Opvoeding’ (DLO). Deze dag is bedoeld voor de leden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • nieuwe technieken leveren nieuwe inzichten op

  Dit artikel schetst een overzicht van de huidige stand van zaken omtrent beweging en zitgedrag bij basisschoolleerlingen in Nederland gebaseerd op de combinatie van GPS en accelerometrie. Tevens wordt aan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op vrijdag 30 september waren 150 KVLO-leden bij elkaar om over deze vraag met elkaar te debatteren en vervolgens adviezen te geven aan de staatssecretaris over het eindadvies onderwijs2032. Hieronder…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Wij presenteren binnenkort een aantal lessenreeksen waarmee video-instructie en -feedback op een praktische hanteerbare wijze kan worden ingepast in het bewegingsonderwijs. De lessenreeksen komen voort uit het NRO praktijkonderzoek ‘Terugkijken…

  Artikel in vaktijdschrift