Spring naar content

36 publicaties gevonden

 • Voraussetzungen und Möglichkeiten einer Sporttheorie aus handlungstheoretischer Sicht

  In dieser Arbeit wurde versucht, sportliche Handlungen näher zu charakterisieren. Dabei erwies es sich als zweckmässig, zunächst die grundsätzlichr Frage zu klären, ob die sportliche Handlung als ein verhaltenswissenschaftlicher oder…

  Boek
 • Opstellenbundel door vrienden, collegae en oud-leerlingen aangeboden aan prof. dr. C.C.F. Gordijn ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de leer van het menselijk zich bewegen en de bewegingsagogiek…

  Boek
 • impact on the UK economy, full report

  The aim of the work presented in this report is to independently and objectively assess the economic value of Sport and exercise science (SES) to the UK. SES, a varied…

  Rapport
 • De programmeringsstudie Ouderen en Bewegen neemt dertien projecten onder de loep, die zich richten op sport-, trainings- of leefstijlinterventies. Dr. Matthieu de Greef, bewegingswetenschapper van het UMC Groningen, voert de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een bloemlezing uit 100 jaar sportwetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Gent

  Een lustrumboek ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de opleiding Bewegingswetenschap aan de Universiteit Gent.  Dit lustrumboek is een mix van bevindingen van wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksresultaten van…

  Boek
 • In this thesis the attentional demands of walking are studied in relation to the first two components of the tripartite model, i.e. walking adaptability and balance control. In particular, this…

  Proefschrift/oratie
 • In dit proefschrift ligt de focus van het onderzoek op de ‘Sit-to-Stand’ (STS) beweging. De belangrijkste doelen van de verschillende onderzoeken in dit proefschrift zijn: (1) het ontwikkelen van een…

  Proefschrift/oratie
 • effects on fitness, physical activity and health

  Het belangrijkste doel van dit proefschrift was om de effecten te onderzoeken van hybride fietsen (arm- en beentraining) versus handbiken (alleen armtraining) op fitheid, fysieke activiteit en gezondheid (nl. risicofactoren…

  Proefschrift/oratie