Spring naar content

52 publicaties gevonden

 • uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte

  Klasien Horstman en Mare Knibbe analyseren de publieke ruimte als een vehikel voor ontmoeting, veerkracht, veiligheid.

  Boek
 • Op basis van de ervaringen binnen o.a. ‘SameNoord’ (project in Noord-Wijchen) is het handboek De Ronde van… ontwikkeld. Dit handboek is bedoeld voor gezondheidsbevorderaars die aan de slag willen met…

  Rapport
 • lokaal in gesprek

  Om mensen bewuster te maken van de mogelijkheden die er zijn om zich goed voor te bereiden op het ouder worden is het goed als ze met elkaar én met…

  Brochure
 • hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen

  De mogelijkheden die burgers in Nederland hebben om deel te nemen aan de stedelijke samenleving nemen af doordat de toegang tot wonen, vervoer en publieke voorzieningen voor veel mensen is…

  Rapport
 • Stokhasselt Tilburg Noord

  Met praktijkvoorbeelden, verhalen en ideeën laat dit boekje zien wat voor tools je kunt gebruiken om samen met de bewoners de buurten en straten ook in de gemeente beweegvriendelijker te…

  Brochure
 • mogelijkheden voor sociale inclusie van wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening

  De wijk is een belangrijke plek om sociale netwerken te vormen voor mensen met een beperking. Sommige bewonersgroepen sluiten mensen met een beperking uit. Maar ook eigen beeldvorming bij mensen…

  Proefschrift/oratie
 • lokaal burgerschap bekeken vanuit verschillende groepen dorpsbewoners

  Bewonersinzet bekeken vanuit verschillende groepen dorpsbewoners Dorpsbewoners staan positief tegenover lokale inzet door bewoners. Meer dan de helft van de dorpsbewoners vindt zelfs dat bewoners meer te zeggen zouden moeten…

  Rapport
 • spanningen tussen burgerparticipatie en de lokale politiek

  Deze studie gaat over hoe die lokale nieuwe energie zich verhoudt tot de gevestigde orde.  In deze studie staat de vraag centraal hoe nieuwe vormen van democratie (loting en doe-democratie)…

  Rapport