Spring naar content

52 publicaties gevonden

 • building a process model of citizen participation

  Initiating and sustaining sufficient levels of participation among residents in low-income and urban neighborhoods have become significant focuses of many initiatives that strive to develop healthy communities. This study examines…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • is it worth the effort?

  It is widely argued that increased community participation in government decision making produces many important benefits. Dissent is rare: It is difficult to envision anything but positive outcomes from citizens…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving

  Het kabinet beschouwt maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap (de zogeheten ‘doe-democratie’ ) als een krachtige ontwikkeling die ruimte en vertrouwen moet krijgen. De initiatieven liggen bij burgers. De overheid past…

  Beleidsnota
 • beschrijving van de methodische aanpak en werkzame elementen van de Gezondheidsrace Laarbeek

  Deze handreiking is bedoeld voor professionals en burgers die burgerparticipatie (en een wedstrijdelement) in gezondheidsbevordering een centrale plek willen geven. Het biedt inzichten in de werkzame elementen en randvoorwaarden (succesfactoren…

  Handboek / handleiding
 • ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners

  In de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in plattelandsontwikkeling. Door onder andere natuur te creëren, kleinschalig ondernemerschap te stimuleren en burgers te betrekken bij hun leefomgeving is gewerkt aan vitale…

  Boek
 • woningcorporaties en sociale stijging in tijden van maatschappelijke verandering

  Werken aan stijging van huurders is direct verbonden met de geschiedenis van corporaties. Het verheffen van achterstandsgroepen via activerende woonmilieus en vormen van (bemoei)zorg behoren van oudsher tot hun taken.…

  Rapport
 • verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

  Landschapsbeheer Nederland heeft zich de afgelopen tijd ingezet om een zestal natuurlijke speelplekken te creëren in woonwijken of vlak daarbij. Ze hebben samengewerkt met diverse andere organisaties, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij,…

  Boek
 • De participatiekaart geeft een overzicht van burgerparticipatie projecten in de openbare ruimte. Laat je inspireren door voorbeelden uit het land.

  Website
 • over bewoners bereiken en het bereik van bewoners

  Het SEV-experimentenprogramma Bewoners en invloed is in 2010 gestart. De kern van dit programma bestaat uit het vernieuwen van participatie door bewoners en huurders, zowel in de zin van meedenken…

  Rapport