Spring naar content

52 publicaties gevonden

 • een verkenning van omgevingsmaatregelen om participatie van chronisch zieken of lichamelijk beperkten te stimuleren

  Het RIVM heeft een verkenning uitgevoerd van omgevingsmaatregelen die op lokaal niveau worden ingezet om te bevorderen dat volwassenen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kunnen (blijven) deelnemen aan…

  Rapport
 • Voor de evaluatie van (sport)evenementen en voor de verdere professionalisering en rendementsvergroting bij evenementenorganisatie is het van belang een goed en betrouwbaar, bij voorkeur standaard meetinstrument te hebben. Als dit…

  Handboek / handleiding
 • handleiding voor een wijkatelier over gezonde leefomgeving

  In deze brochure kan men lezen hoe wijkbewoners gesprekspartner kunnen worden van gemeente of woningcorporatie. Het beleidsonderwerp dat werd gekozen voor deze handleiding is de gezonde leefomgeving. De gemeente Bergen…

  Handboek / handleiding
 • affordable housing and the challenge of an ageing population in Europe, success stories

  In deze publicatie worden 19 mooie voorbeelden getoond rond het thema van het EU jaar ‘Active Ageing’. Uit de verschillende voorbeelden komt duidelijk naar voren dat financiële middelen essentieel zijn…

  Verslag
 • deel 1 - analyse en samenvatting

  In opdracht van burgemeester en wethouders van de gemeenten ‘s-Gravenhage, Leidschendam, Nootdorp, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer, is er een mondelinge enquête ingesteld onder inwoners in de leeftijdsgroep van 16…

  Rapport
 • visie en methode 2012

  Het projectbureau Creatief beheer in Rotterdam heeft 10 jaar ervaring met zelfbeheerprojecten en heeft hierover deze publicatie uitgebracht. Het boekje biedt inzicht in de methode en de daarachterliggende visie van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • a study of public sector performance in 28 countries

  How well is the public sector performing? Are citizens being well served? This report compares the performance of nine public services in 28 developed countries over the period 1995-2009. Four…

  Boek
 • onderzoekgebieden: Koekoeksplein, Van Alphenplein, Da Costakade, Van der Marckstraat

  In de periode 18 tot en met 26 september 1979 heeft de afdeling Onderzoek van de Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Utrecht, onderzoek verricht naar het functioneren van speelplaatsen in vier…

  Rapport
 • participeren in beheer van de openbare ruimte

  Een kwart van de oppervlakte van steden is openbare ruimte: straten, parken, plantsoenen, sportvelden, pleinen, woonerven, buurtgroen,… Openbare ruimte maakt steden leefbaar en aantrekkelijk. Het geeft wijken en buurten identiteit,…

  Rapport