Spring naar content

52 publicaties gevonden

 • actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk

  Actief burgerschap vereist actieve organisaties, betoogt Evelien Tonkens. Het komt alleen tot stand dankzij een actieve rol van bijvoorbeeld overheid, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Dit boek maakt de roep…

  Boek
 • instrument voor gemeentelijk beleid, een handreiking aan bewoners en gemeenten

  Deze handreiking aan bewoners en gemeenten voor een doeltreffend speelruimtebeleid betreft het wat en waarom, het wie en hoe van speelruimte voor de jeugd van 0-18 jaar in woongebieden.

  Rapport
 • de pedagogische civil society, een inhoudelijke oriëntatie

  Elk gezin maakt deel uit van een groter verband. Buurtbewoners, winkeliers, scholen, verenigingsleven en welzijnsorganisaties maken samen hun eigen leefomgeving. De vraag is wat de bijdrage is van deze verschillende…

  Rapport
 • succesvol samenwerken met nieuwe Nederlanders in de wijk

  Deze publicatie geeft informatie en tips over het betrekken en samenwerken met nieuwe Nederlanders in de wijk. Deze publicatie is bestemd voor gemeenten en bevat de volgende onderwerpen: actieve bewoners,…

  Rapport
 • democratisch en activerend?, evaluatie eerste fase voucherregeling

  Evaluatie van de eerste fase van de extra budgetten voor bewonersinitiatieven (‘voucherregeling’), februari – oktober 2009.

  Rapport
 • joint production als motor voor actief burgerschap in de buurt

  De overheid doet in toenemende mate een beroep op de morele verantwoordelijkheid van burgers om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke belangen. Overheidsvoorstellen en krantenkolommen staan vol met actief burgerschap.…

  Boek
 • hoe bewoners zelf bijdragen aan sociale binding in de wijk

  Kan wél! is een project waarin bewoners zelf aan de slag gaan in hun eigen wijk. Evaluatie waarin wordt nagegaan op welke wijze en in welke mate de werkwijze van…

  Rapport
 • restoring the American community

  Dit boek laat zien hoe mensen nieuwe vormen van sociaal activisme en gemeenschapszin uitvinden. Putnam en Feldstein vinden het belangrijk dat sociaal kapitaal wordt opgebouwd, zowel door traditionele als meer…

  Boek
 • balans van vier jaar Utrechtse wijkaanpak

  Utrecht heeft een jarenlange traditie als het gaat om bewonersparticipatie. Met het programma “Wijkaanpak in uitvoering” gaf de gemeente Utrecht in 2002 een nieuwe impuls aan het wijkgerichte werken. Het…

  Rapport