Spring naar content

124 publicaties gevonden

 • Voor de evaluatie van (sport)evenementen en voor de verdere professionalisering en rendementsvergroting bij evenementenorganisatie is het van belang een goed en betrouwbaar, bij voorkeur standaard meetinstrument te hebben. Als dit…

  Handboek / handleiding
 • Voor de evaluatie van (sport)evenementen en voor de verdere professionalisering en rendementsvergroting bij evenementenorganisatie is het van belang een goed en betrouwbaar, bij voorkeur standaard meetinstrument te hebben. Als dit…

  Handboek / handleiding
 • het Amsterdamse Bos

  Het Amsterdamse Bos is vergeleken met andere recreatiegebieden rond de stad verreweg het meest bezocht. Het aandeel Amsterdammers dat aangeeft er te komen evenaart zelfs het Vondelpark. De bezoekers van…

  Rapport
 • onderzoek onder gebruikers van het Amsterdamse Bos naar het bezoek, het gebruik en waardering van voorzieningen en de waardering van nieuwe beheervormen

  Dit rapport bevat de resultaten van een gebruikersonderzoek onder bezoekers van het Amsterdamse Bos. Het verslag begint met de verdeling van de respondenten per onderscheiden zone. Vervolgens wordt het bezoek,…

  Rapport
 • In een wijk van de Noord-Brabantse gemeente Udenhout werd door middel van systematische observaties een onderzoek gedaan naar het gebruik van speelgelegenheden door kinderen. Van de bestaande speelterreinen werd de…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het recreatieve gebruik

  Evaluatie van het bezoek aan het Amsterdams Bos, waarbij de volgende vragen centraal staan: hoeveel mensen bezoeken jaarlijks het bos; welke activiteiten vinden er plaats; hoe is de recreatie verspreid;…

  Rapport
 • onderzoekgebieden: Koekoeksplein, Van Alphenplein, Da Costakade, Van der Marckstraat

  In de periode 18 tot en met 26 september 1979 heeft de afdeling Onderzoek van de Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Utrecht, onderzoek verricht naar het functioneren van speelplaatsen in vier…

  Rapport
 • Bij de dienst Sport en Recreatie is behoefte aan meer inzicht in de gebruikers en niet-gebruikers van openbaar groen. De Vrijetijdsomnibus levert al vanaf het ontstaan van deze tweejaarlijkse enquête…

  Rapport
 • over de organisatie van spontaniteit en veiligheid

  De publieke ruimte staat onder druk. Het is niet meer vanzelfsprekend dat burgers elkaar op openbare plekken op een ontspannen en spontane manier ontmoeten. Openbare ruimten lijken steeds meer ‘controversial…

  Boek
 • een inleiding

  Dit boek is een geheel herziene, uitgebreide en geactualiseerde versie van het boek ‘De sportwereld. Een sociologische inleiding’ dat in 1989 verscheen. De sportwereld heeft betrekking op alle individuen en…

  Boek