Spring naar content

188 publicaties gevonden

 • actualisering werkprogramma 2021-2024 van de Nederlandse Sportraad

  In het werkprogramma Sport in het systeem 2021-2024 heeft de NLsportraad de visie voor de komende jaren neergezet. De NLsportraad wil met zijn adviezen topsport, breedtesport en bewegen systematisch mogelijk…

  Rapport
 • een mixed methods onderzoek naar de percepties van sportverenigingen en sponsorcommissies rondom het organiseren van weerbaarheid tegen crimineel weldoenerschap

  Nederland kent een unieke sportinfrastructuur met ruim 24.000 sportverenigingen. Wekelijks komen miljoenen sporters bij elkaar om via hun vereniging een sport te beoefenen. Sportverenigingen worden dan ook gekenmerkt door hun…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de heersende discoursen over topsport, breedtesport en talentontwikkelingen van belanghebbende partijen binnen Traiectum

  Vijf (top)sportverenigingen in Utrecht, FC Utrecht, Hellas, VV Utrecht, UZSC en SV Kampong, hebben de handen ineengeslagen. Samen hebben zij de Utrechtse Sportcampus Traiectum opgezet. Met Traiectum willen ze atleten…

  Scriptie
 • beschreven, besproken en beleefd

  Het rapport ‘Recreatiesport; beschreven, besproken en beleefd’ bestaat uit vier gedeelten. Deel 1 is een literatuuranalyse, deel 2 geeft een analyse van gesprekken met een twintigtal bij de recreatiesport betrokken…

  Rapport
 • opvattingen over middelengebruik in de recreatieve sport

  Drie kwart van de Nederlanders vindt het gebruik van doping om de prestatie te verbeteren of om er beter uit te zien niet acceptabel. De mate van acceptatie hangt onder…

  Rapport
 • criminele inmenging in de amateursport

  Artikel in het vaktijdschrift Sport, Bestuur en Management van maart 2022 over criminele inmenging in de amateursport.

  Artikel in vaktijdschrift