Spring naar content

183 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de breedtesport

  Dit onderzoek richt zich op onwenselijk gedrag in de breedtesport. Het biedt allereerst meer zicht op de mate waarin onwenselijk gedrag voorkomt. Hoeveel sporters zijn getuige of slachtoffer? Deze incidentie…

  Boek
 • de stand van zaken bij sportverenigingen in het perspectief van modernisering

  Sinds 1998 ondervraagt het W.J.H. Mulier Instituut, in opdracht van sportkoepel NOC*NSF en met steun van het Ministerie van VWS, jaarlijks een panel van sportverenigingen over de stand van zaken…

  Boek
 • magazine met gezonde kijk op top- en breedtesport

  In dit tijdschrift worden de top- en breedtesport van de gemeente Den Haag naar voren gebracht middels artikelen, interviews en columns.

  Vaktijdschrift
 • beleid en onderzoek, editie 2007 / 2008

  Deze zevende editie van het jaarboek schetst de meest opmerkelijke ontwikkelingen in de sport van 2007/2008 en geeft een overzicht van publicaties en projecten in de sfeer van sportbeleid en…

  Jaarboek
 • magazine met gezonde kijk op top- en breedtesport

  In dit tijdschrift worden de top- en breedtesport van de gemeente Amsterdam naar voren gebracht middels artikelen, interviews en columns.

  Vaktijdschrift
 • Niet in alle culturen is sporten vanzelfsprekend. Te veel Hagenaars van niet-westerse afkomst beseffen onvoldoende dat sport en beweging lichaam en geest gezond houden. Bovendien kennen zij de Nederlandse sportcultuur…

  Brochure
 • In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de Verenigingsmonitor 2006. Vanaf 2000 wordt jaarlijks gerapporteerd over de stand van zaken en de ontwikkelingen in de Nederlandse sportvereniging. De basis…

  Rapport
 • Magazine waarin de sportieve waarde van de stad Eindhoven kernachtig is samengevat. Het magazine staat vol van leesverhalen, interviews en unieke portretten.

  Vaktijdschrift
 • magazine met gezonde kijk op top- en breedtesport

  In dit tijdschrift worden de top- en breedtesport van de gemeente Rotterdam naar voren gebracht middels artikelen, interviews en columns.

  Vaktijdschrift
 • groei, omvang en segmentatie van de Vlaamse recreatiesportmarkt

  Dit boek brengt de Vlaamse recreatiesportmarkt vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief in kaart. Aan de orde komen onder andere: kenmerken en ontwikkelingen, vraag en aanbod als doelsegmenten en potentiële groeimogelijkheden van…

  Boek