Spring naar content

183 publicaties gevonden

 • Elke vier jaar willen wij een Sportmanifest uitbrengen, waarin wij aanbevelingen doen om sportbeoefening en sportbeleving in Tilburg nóg beter en succesvoller te maken. Net als deze eerste keer zullen…

  Brochure
 • beleid en onderzoek, editie 2015/2016

  Het jaar 2015/2016 was een jaar van mooie prestaties, opmerkelijke gebeurtenissen in het beleidsveld en saillante wisselingen van de wacht in het kennislandschap. Het was een jaar met twee gezichten.…

  Boek
 • de gevolgen van de schaalvergroting en het vermarkten van amateursportverenigingen vanuit het perspectief van sociaal kapitaal

  Sport speelt een belangrijke rol binnen het alledaagse leven van gemeenschappen. Betrokkenheid bij een sportvereniging leidt tot de productie van sociaal kapitaal, aangezien onderling vertrouwen en sociale netwerken ondersteuning bieden aan samenwerking…

  Scriptie
 • welke arbeidsrechtelijke knelpunten kunnen er ontstaan door de invoering van de topklasse?

  De topklasse is de hoogste klasse in de amateurs die is gecreëerd om aansluiting te bieden tussen enerzijds de hoofdklassen en anderzijds het betaald voetbal. De topklasse valt daarmee onder…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving door actoren binnen de sectoren sport, welzijn en onderwijs aan de organisatorische en pedagogische invulling van de sportief recreatieve buitenruimten

  Het doel van dit onderzoek is het beschrijven en proberen te begrijpen van de betekenisgeving van betrokken actoren aan de sportief, recreatieve en pedagogische invulling van de buitenruimten alsmede de…

  Scriptie