Spring naar content

183 publicaties gevonden

 • het plankzeilen in beleidsperspectief

  Het plankzeilen is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de populairste activiteiten van de waterrecreatie. De aantallen beoefenaren zijn zodanig toegenomen dat aan alle kanten de wens wordt geuit…

  Boek
 • Het sportonderzoek heeft in het afgelopen decennium een snelle ontwikkeling doorgemaakt en is voor verdere groei gebaat bij een versterking van de data-infrastructuur. Een totaaloverzicht van reeds beschikbare en van…

  Boek
 • portaet af danske motionslobere

  Running is the biggest recreational sport in Denmark among adults (16+ years), and the number of people doing running as a recreational activity has boomed. In 2007, one out of…

  Rapport
 • De toenemende sportieve en recreatieve druk op wegen en paden en het diverse gebruik ervan, maakt het noodzakelijk te streven naar een grotere differentiatie in het aanbod van deze voorzieningen.…

  Rapport
 • Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) heeft het onderzoeksbureau Interact b.v. uit Dongen opdracht gegeven na te gaan hoe het met de sportieve recreatie op lokaal niveau…

  Rapport
 • verslag en evaluatie van vier jaren experimenteel CRM-beleid op het gebied van de sportieve recreatie

  In 1973 kwam er, door een amendement op de begroting van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), een bescheiden budget beschikbaar voor de ontwikkeling van een beleid…

  Rapport
 • fact or fiction?, individual and cross-national differences in sport participation from a European perspective

  This dissertation is the result of several years of in-depth study into different aspects of the sport participation behavior of European adults. Parts of this research have been presented at…

  Proefschrift/oratie
 • beleid en onderzoek, editie 2010 / 2011

  Deze tiende editie van het jaarboek schetst de meest opmerkelijke ontwikkelingen in de sport van 2010/2011 en geeft een overzicht van publicaties en projecten in de sfeer van sportbeleid en…

  Jaarboek
 • magazine met goede Zuid-Hollandse voorbeelden, editie 2011

  In dit magazine staan veel voorbeelden van Zuid-Hollandse sportinitiatieven. Dit magazine bevat onder andere een kaart dat weergeeft op welke wijze gemeente de breedtesport stimuleren.

  Vaktijdschrift