Spring naar content

30 publicaties gevonden

 • vragenlijst over bewegen op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang

  Bewegen moet meer aandacht krijgen bij kinderdagverblijven (KDV’s) en op de buitenschoolse opvang (BSO). Bijvoorbeeld in beleid, via scholing voor medewerkers of door samen te werken met andere organisaties. Dit…

  Rapport
 • naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar

  Advies van het SER aan de informateur over voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Het betreft hier kinderopvang en sluitende dagarrangementen. Het streven moet in de komende kabinetsperiode erop gericht…

  Rapport
 • naschoolse bewegingsactiviteiten voor kinderen van vier tot twaalf jaar

  Welke bewegingsactiviteiten kunnen goed aangeboden worden na schooltijd aan kinderen van vier tot twaalf jaar? Sluiten deze activiteiten aan bij het curriculum van het bewegingsonderwijs? Is er niet te veel…

  Werkboek / instrument
 • In dit artikel gaan we in op het ontwerpen van een naschools sportaanbod. Want hoewel er al veel is ontwikkeld om de aansluiting tussen school en sport(vereniging) te verbeteren, blijkt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit onderzoek heeft als doel: het adviseren van basisschool de Klim-Op en BSO Spetter om een naschools sportprogramma in te richten en het aantal deelnemende leerlingen te verhogen. De vraag die in…

  Scriptie
 • elke jongere het plezier van sport en bewegen aanleren

  In Amsterdam doen meer dan 3.000 jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar mee aan het programma Topscore. Via een naschools aanbod kunnen zij kennismaken met ruim twintig verschillende takken…

  Factsheet