Spring naar content

117 publicaties gevonden

 • a history of the football World Cup, ca. 1930-2018

  Op veel plaatsen is het nationale voetbalelftal één van de weinige instellingen die de idealen van een land lijken te weerspiegelen. Het idee dat het nationale voetbalteam een homogene natie…

  Proefschrift/oratie
 • onderzoek naar gemeentelijke ondersteuning van burgerinitiatieven

  In Rotterdam zetten relatief veel burgers een initiatief op om zelf de stad te verbeteren. De gemeente geeft hen daarbij vaak financiële en praktische ondersteuning. Deze steun is echter bijna…

  Rapport
 • Hoe zorgen gemeenten ervoor dat de ondersteuning van kwetsbare inwoners haar doel bereikt? Dat support en activatie terechtkomt waar het écht nodig is? De gemeente Emmen heeft hiervoor een bijzondere…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een vergelijkende casestudie naar de betekenis van gesprekken tussen burgers en overheid voor het verloop van een lokaal participatieproces

  De lokale overheid betrekt burgers steeds vaker bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Burgers worden gevraagd mee te denken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder over veranderingen in hun directe leefomgeving.…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid

  In dit Wat Werkt dossier staat de relatie tussen sociaal en gezond centraal. Er wordt ingezoomd op hoe sociale factoren wel of niet bijdragen aan de gezondheid van mensen. In…

  Handboek / handleiding
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2012) waarbij hij zich niet richt op het goud van de topsport, maar op de gouden combinatie van sport en Wmo. Sport voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016, provinciale resultaten sport en bewegen

  In het najaar van 2016 is de landelijke gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen uitgevoerd. In Overijssel is dit gedaan door GGD IJsselland en GGD Twente. Bij de uitvoering van de monitor…

  Rapport
 • Het Leerplankader Sport, bewegen en een gezonde leefstijl is wat het woord zegt: een kader. Scholen moeten het afhankelijk van hun eigen visie, prioriteiten en de eigenschappen van hun leerlingen…

  Artikel in vaktijdschrift