Spring naar content

117 publicaties gevonden

 • een studie naar organisatiestructuur, organisatiecultuur en betekenisgeving in drie organisaties die maatschappelijke participatie trachten te bevorderen in Hoograven, Utrecht

  In deze studie komen de volgende aspecten aan bod: organisatiestructuur, organisatiecultuur (Bolman & Deals idee van cultuur, theatermetafoor en de drie perspectieven van Martin) en betekenisgeving. Maatschappelijke participatie wordt uitgelegd…

  Scriptie
 • lokaal burgerschap bekeken vanuit verschillende groepen dorpsbewoners

  Bewonersinzet bekeken vanuit verschillende groepen dorpsbewoners Dorpsbewoners staan positief tegenover lokale inzet door bewoners. Meer dan de helft van de dorpsbewoners vindt zelfs dat bewoners meer te zeggen zouden moeten…

  Rapport
 • second edition

  Deze herziende editie van dit boek behandelt wat er wordt bedoeld met sociale uitsluiting, hoe sociale uitsluiting burgerrecht en de kans om te sporten beïnvloedt, hoe uitsluiting van sport in…

  Boek
 • In het sport- en cultuurbeleid is de impliciete en positieve gedachte dat meer deelname aan en contact door sport of cultuur tot meer sociale cohesie leidt, en tot interetnische binding…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Ideeën en denkkracht van burgers zijn waardevol voor gemeenten. Mulier Instituut onderzocht voor de gemeente Duiven welke visie burgers hebben op het sport-, beweeg- en speelbeleid van de gemeente. De…

  Online artikel
 • inspirerende praktijken en inzichten

  Sport wordt in toenemende mate gebruikt als middel om maatschappelijke doelstellingen te helpen realiseren. Steeds meer praktijken en interventies zetten sport in om tegemoet te komen aan behoeften van personen…

  Boek
 • kwartaalbericht 2016-1

  Dit drieëndertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betreft het eerste kwartaal van 2016. Hoofdstuk 1 gaat over de stemmig in Nederland. Aan bod komen percepties van de economische…

  Rapport
 • visie van de burger op het sport-, beweeg- en speelbeleid van de gemeente Duiven tot nu en in de toekomst

  De gemeente Duiven heeft in de procesbeschrijving van het project Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen (BOSS) de ambitie geformuleerd om voor alle inwoners van Duiven door middel van sport, bewegen en spelen…

  Rapport