Spring naar content

117 publicaties gevonden

 • ontwikkelrichtingen voor provincie Gelderland

  Om inzicht te krijgen in de thematiek van de ‘open club’ en de ontwikkelingsmogelijkheden van sportverenigingen in Gelderland heeft het Mulier Instituut op verzoek van provincie Gelderland een inventarisatie uitgevoerd.…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2015-4

  Dit tweeëndertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betreft het vierde kwartaal van 2015. In hoofdstuk 1 beschrijven de auteurs de algehele stemming in het land met extra aandacht…

  Rapport
 • Sinds begin van dit jaar hebben bijna 40.000* vluchtelingen asiel aangevraagd in Nederland. Sport is op verschillende manieren betrokken bij deze toestroom. Als opvanglocatie, maar ook in het organiseren van…

  Online artikel
 • ‘de sportvereniging kindvriendelijker en de school sportiever maken’

  De naam zegt het al: combinatiefunctionarissen combineren hun werk in het onderwijs met activiteiten bij een sportvereniging of culturele instelling. Een unieke kruisbestuiving die prachtige, nieuwe initiatieven op kan leveren. Zoals bij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kwartaalbericht 2015-3

  Dit is het 31e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) en betreft het derde kwartaal van 2015. In hoofdstuk 1 behandelen de auteurs de ontwikkelingen in de publieke opinie…

  Rapport
 • omdat je ook met een beperking in de buurt moet kunnen sporten

  Om mensen met een beperking in beweging te krijgen is meer nodig dan goede wil. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat iedereen dicht bij huis moet kunnen sporten,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kwartaalbericht 2015-2

  In dit dertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) staat de Nederlandse publieke opinie in het tweede kwartaal van 2015 centraal. In hoofdstuk 1 behandelen de auteurs de stemming…

  Rapport
 • This article presents a global vision for sport through a new framework that incorporates the elements necessary for a developmentally sound approach to youth sport involvement. This framework proposes that…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift