Spring naar content

116 publicaties gevonden

 • ontwikkelrichtingen voor provincie Gelderland

  Om inzicht te krijgen in de thematiek van de ‘open club’ en de ontwikkelingsmogelijkheden van sportverenigingen in Gelderland heeft het Mulier Instituut op verzoek van provincie Gelderland een inventarisatie uitgevoerd.…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2015-4

  Dit tweeëndertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betreft het vierde kwartaal van 2015. In hoofdstuk 1 beschrijven de auteurs de algehele stemming in het land met extra aandacht…

  Rapport
 • Sinds begin van dit jaar hebben bijna 40.000* vluchtelingen asiel aangevraagd in Nederland. Sport is op verschillende manieren betrokken bij deze toestroom. Als opvanglocatie, maar ook in het organiseren van…

  Online artikel
 • ‘de sportvereniging kindvriendelijker en de school sportiever maken’

  De naam zegt het al: combinatiefunctionarissen combineren hun werk in het onderwijs met activiteiten bij een sportvereniging of culturele instelling. Een unieke kruisbestuiving die prachtige, nieuwe initiatieven op kan leveren. Zoals bij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kwartaalbericht 2015-3

  Dit is het 31e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) en betreft het derde kwartaal van 2015. In hoofdstuk 1 behandelen de auteurs de ontwikkelingen in de publieke opinie…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2015-2

  In dit dertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) staat de Nederlandse publieke opinie in het tweede kwartaal van 2015 centraal. In hoofdstuk 1 behandelen de auteurs de stemming…

  Rapport
 • This article presents a global vision for sport through a new framework that incorporates the elements necessary for a developmentally sound approach to youth sport involvement. This framework proposes that…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • de woelige wereld van lokale initiatieven

  In dit boek nemen de auteurs een kijkje achter de schermen van een twaalftal burgerinitiatieven. Wie zijn die ondernemende burgers die onbetaald een buurthuis runnen, een zwembad overnemen of een…

  Boek
 • het eigenaarschap van maatschappelijke participatie en de rol van de ondersteunende welzijnsprofessional

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke invloed heeft het eigenaarschap van de verschillende vormen van maatschappelijke participatie op de rol van de ondersteunende welzijnsprofessional? Uit…

  Scriptie