Spring naar content

117 publicaties gevonden

 • de woelige wereld van lokale initiatieven

  In dit boek nemen de auteurs een kijkje achter de schermen van een twaalftal burgerinitiatieven. Wie zijn die ondernemende burgers die onbetaald een buurthuis runnen, een zwembad overnemen of een…

  Boek
 • het eigenaarschap van maatschappelijke participatie en de rol van de ondersteunende welzijnsprofessional

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke invloed heeft het eigenaarschap van de verschillende vormen van maatschappelijke participatie op de rol van de ondersteunende welzijnsprofessional? Uit…

  Scriptie
 • De Arrangementenwaaier is een combinatie van de kantelingscirkels (eigen kracht, sociale netwerk, collectieve algemene voorzieningen, individuele voorzieningen) en de levensdomeinen, die de zelfredzaamheid van de (kwetsbare) burger bepalen. Dit instrument…

  Website
 • VoordeBuurt is een platform voor iedereen in Nederland die zich betrokken voelt bij zijn of haar buurt. Omdat we geloven dat een prettige woonomgeving maakbaar is met elkaar. Zo werken…

  Website
 • lijnen in de literatuur

  Literatuurstudie met bestaande wetenschappelijke kennis op het terrein van actief burgerschap. Met bijzondere aandacht voor de veranderende relatie tussen overheid en burger.

  Verslag
 • de innovatiekracht van middenmanagers van welzijnsorganisaties met het oog op actief burgerschap

  Sociaal beleid is in toenemende mate lokaal sociaal beleid. Daarbij verwacht men van burgers een grotere rol in hun directe woon- en leefomgeving. De noodzaak van burgerinzet staat nu meer…

  Boek
 • verslag van de 64e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  In deze statement roept Marian ter Haar de lidstaten op de cyclus van onzekerheid in het leven van vrouwen te erkennen en de noodzaak om hen door sport meer participatie…

  Verslag
 • Dit proefschrift heeft als doel om inzicht te bieden in de burgerschapscompetenties van jongeren in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland en de rol die burgerschapseducatie daarin kan spelen.…

  Proefschrift/oratie