Spring naar content

117 publicaties gevonden

 • op weg naar de participatiesamenleving

  Essay over de ingewikkelde weg naar de participatiesamenleving. Met deze essay wil het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een bijdrage leveren aan het debat over de herziening van de Nederlandse…

  Boek
 • een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzoek verricht naar burgerparticipatie in vijf Nederlandse gemeenten die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn aangewezen als ‘voorhoedegemeenten’ op het gebied van…

  Boek
 • themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

  Zelfontplooiing van de autonome burger kenmerkt de huidige tijd. Eigen verantwoordelijkheid, autonomie, eigen keuze en eigen regie zijn kernwoorden bij deze ontwikkelingen. Ook als het gaat om gezondheid, preventie en…

  Rapport
 • ontmoetingen tussen scholen in het kader van burgerschapsvorming

  In het kader van burgerschapsvorming hebben negen scholen van voortgezet onderwijs in 2010 met elkaar samengewerkt in een uitwisselingsproject. Doel van de uitwisselingen was om leerlingen de kans te geven…

  Boek
 • de ambitie van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt wel participatiewet genoemd. Iedereen moet meer mee gaan doen, is de slogan bij de invoering ervan. Maar leidt de Wmo tot meer participatie? In…

  Proefschrift/oratie
 • Actas - VIII congreso E.L.R.A., Bilbao, 9-14 de junio 1992

  Congresboek van het European Leisure and Recreation Association (ELRA)-congres ‘Leisure and New Citizenship’, gehouden in Bilbao (Spanje) van 9 tot 14 juni 1992.

  Boek
 • vrijwilligerswerk en burgerschap onder minderheden, RMO achtergrondstudie

  Dit rapport is geschreven in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) ter voorbereiding van een advies over vrijwilligerswerk en burgerschap. Het brengt verslag uit van een kortlopend, verkennend…

  Boek