Spring naar content

220 publicaties gevonden

 • uitkomsten peiling

  Buurtsportcoaches worden meer ingezet om sport en bewegen voor vluchtelingen te stimuleren. Het aandeel dat dit doet is in één jaar gestegen van 37 naar 50 procent. Waarom is dat?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • factsheet 2023/16

  Twee derde (69%) van de buurtsportcoaches werkt samen met één of meer zorgprofessionals. Zo begeleiden ze mensen vanuit de zorg naar passend sport- en beweegaanbod in de wijk of bij…

  Factsheet
 • kennis en ervaring over discriminatie en sociale uitsluiting, factsheet 2023/19

  De helft van de buurtsportcoaches voelt zich niet vaardig genoeg om sportorganisaties te helpen bij het tegengaan van discriminatie en sociale uitsluiting in de sport. De meesten vinden discriminatie tegengaan…

  Factsheet
 • infographic

  Wat zijn de meest genoemde taken en opbrengsten van buurtsportcoaches die in het voortgezet onderwijs actief zijn? Dit infographic gaat in op deze vragen. Het artikel is gepubliceerd in het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • lokale verschillen in doelstellingen en doelgroepen

  Sinds 2019 bestaat de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Gemeenten kunnen hierbij gebruik maken van een subsidieregeling van het Rijk om mensen via buurtsportcoaches te motiveren om aan sport- en beweegactiviteiten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • infographic

  Infographic over de financiering van buurtsportcoaches. Het artikel verscheen in het vakblad Sport & Gemeenten van december 2021 (nummer 4).

  Artikel in vaktijdschrift
 • onderzoek naar het meten van beweegactiviteiten van buurtsportcoaches in de openbare ruimte

  Er wordt vaak beweerd dat een aantrekkelijke openbare ruimte uitnodigt om te bewegen. De effecten en de werkzame bestandsdelen van interventies in de openbare ruimte zijn echter nog weinig onderzocht…

  Rapport
 • Tips voor gemeenten: zo ga je aan de slag met valpreventieve beweegprogramma’s

  Het toenemende aantal senioren vraagt om meer aandacht voor de zelfredzaamheid en vitaliteit van deze groep. Het onderdeel valpreventie is intussen specifiek opgenomen in het Gezond en Actief Leven Akkoord…

  Factsheet
 • wat kan de buurtsportcoach doen voor de mentale gezondheid?

  Buurtsportcoaches zijn professionals die zijn aangesteld door de overheid en lokale organisaties om mensen aan het sporten/bewegen te krijgen en houden. Dit artikel gaat in op de vraag wat zij…

  Artikel in vaktijdschrift