Spring naar content

101 publicaties gevonden

 • betekenissen van sport en bewegen voor diabetespatiënten

  Uit de verhalen die in deze publicatie gepresenteerd worden, blijkt dat het beeld van ‘de luie diabetespatiënt’ niet zonder meer opgaat. Sport en bewegen kunnen verschillende betekenissen hebben en veel…

  Verslag
 • Deze publicatie behoort tot de reeks ‘Beweging voor iedereen’. In de studie, waarvan deze publicatie verslag doet, wordt ingegaan op zowel de positieve als de negatieve effecten van sportbeoefening bij…

  Boek
 • lichaamsbeweging en sport, chronische aandoeningen en sport deel 5

  In de reeks ‘Chronische Aandoeningen en Sport’ verschenen eerder delen over osteoporose, epilepsie, cara en neuromusculaire ziekten. In dit vijfde deel wordt ingegaan op de relatie diabetes en sport. Dat…

  Boek
 • een onderzoek naar chronische ziekte en subjectiviteit

  De emancipatie van mensen met een chronische ziekte of handicap staat alweer een jaar of tien op de maatschappelijke agenda. Wie ziek is of een handicap heeft, wil – net…

  Boek
 • a systematic review of effects on chronic disease risk factors

  The purpose of this review was to determine the effectiveness of physical activity in improving chronic disease risk factors in obese individuals. A systematic review was conducted to identify randomized…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • grenzen van ziektespecifieke benadering zijn bereikt

  De zorg voor mensen met een chronische aandoening is goed geregeld middels diseasemanagement. Voor 15 tot 20 procent van de chronisch zieken, bij wie sprake is van een ‘spaghetti’ van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • strategies, interventions and challenges

  This book highlights the issues and focuses on the strategies and interventions that policy-makers have at their disposal to tackle this increasing challenge. Strategies discussed in the second part of…

  Rapport