Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • Als leraar moet je een goede niveau-indeling maken om te kunnen differentiëren. Er is vanuit de Calo een methode ontwikkeld om leerlingen te kunnen indelen op niveau. Hoe dit precies…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een bekende uitspraak van zml-leerkrachten is: ‘de leerlingen hebben plezier gehad’. Echter, er is naast de sociale ontwikkeling ook een (senso)motorische en een cognitieve ontwikkeling noodzakelijk. Vanwege de zml-leerlingpopulatie is het moeilijk de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Inaugurele rede uitgesproken voor het verkrijgen van het ambt van hoogleraar, met als thema cognitie. De theorie van belichaamde cognitie stelt dat perceptuele en motorische processen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en…

  Proefschrift/oratie
 • Ruud Meulenbroek pleit in zijn intreerede als hoogleraar Motorische Controle, in het bijzonder van Doelgericht Handelen, voor multidisciplinair onderwijs en onderzoek op het gebied van de cognitieve neurowetenschap. Met geavanceerde…

  Proefschrift/oratie
 • over vakkenintegratie

  Kinderen leren tijdens lessen bewegingsonderwijs meer dan beter bewegen alleen; er wordt door kinderen gerekend, er wordt overlegd, er worden afstanden geschat, er wordt kennis opgedaan over hardheden van materiaal enzovoort. Een goede les bewegingsonderwijs…

  Artikel in vaktijdschrift
 • wat is het verband tussen Gezonde School-activiteiten, een gezonde leefstijl en schoolprestaties?

  Deze factsheet geeft de verbanden weer tussen Gezonde School-activiteiten, een gezonde leefstijl en schoolprestaties. We geven onderzoeksresultaten weer voor de volgende drie relaties: Het effect van Gezonde School-activiteiten op leefstijl:…

  Factsheet
 • fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters

  Een bewegend kind is een gezond kind. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken gingen reeds de positieve effecten na van beweging op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling (Payne en Isaacs, 1995; Opper…

  Artikel in vaktijdschrift