Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • Verreweg het grootste deel van de leerlingen met een visuele beperking komt in het reguliere onderwijs terecht. Daarom is het voor iedere docent in het onderwijs die gymles of andere sportgerelateerde lessen geeft van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Kinderen gaan natuurlijk (ook) naar school om te leren rekenen, lezen, schrijven enzovoorts. Op het eerste gezicht lijken deze cognitieve leerdoelstellingen meer aandacht voor bewegen in de weg te staan. Maar is dat wel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het (onderzoeks)project

  Onderwerp van dit topic is of en hoe bewegen van invloed is op onder andere de cognitie van leerlingen. Daar wordt in Groningen (maar ook op andere plekken) onderzoek naar gedaan. Veelal…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een ongelofelijk belangrijk schoolvak

  Iedereen is ervan overtuigd dat bewegen en sport van belang zijn voor fitheid, voor een optimale ontwikkeling van motorische en sportieve vaardigheden, maar ook voor hun bijdrage aan sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Veel minder bekend is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • samenvatting scriptie Bewegen in de klas

  Svenja van den Heuvel heeft als studente van de HAN een onderzoek uitgevoerd naar de wensen en behoeften van de groepsleerkrachten van de brede scholen in de gemeente Nijmegen. Het onderzoek…

  Brochure
 • Het belangrijkste doel van dit proefschrift was het bestuderen van de relaties tussen fysieke activiteit, fysieke fitheid, executieve functies en schoolvaardigheden bij basisschoolleerlingen, en uit te zoeken of kinderen verbeteringen…

  Proefschrift/oratie
 • invloed van sport op cognities en vaardigheden van participanten ten aanzien van mondiaal burgerschap

  Mondiaal burgerschap is volgens ontwikkelingsorganisatie Respo de positieve houding ten opzichte van de wereld en de daarbinnen te herkennen verschillen mede tot uitdrukking komend in gedrag en met het besef…

  Scriptie