Spring naar content

153 publicaties gevonden

 • vijf vragen over vier jaar Brede Regeling Combinatiefuncties

  Vanaf 2023 gelden er nieuwe afspraken voor de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Een mooi moment om terug te blikken op de ontwikkelingen sinds de start van de regeling in 2019.…

  Online artikel
 • inzet en taken in het gespecialiseerd onderwijs en praktijkonderwijs, factsheet 2024/11

  In 2023 zijn er minder BRC-functionarissen actief in het gespecialiseerd onderwijs dan in 2019. In het praktijkonderwijs zijn er juist meer BRC-functionarissen actief. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier…

  Factsheet
 • de samenwerking van BRC-functionarissen met ondernemende sportaanbieders, factsheet 2024/10

  Negen op de tien sportfunctionarissen, bijvoorbeeld buurtsportcoaches, werkten in 2023 samen met ondernemende sportaanbieders. Vooral met fitnesscentra, zwembaden, dansscholen of tennis-/padelclubs. De samenwerking met zwembaden was het vaakst structureel van…

  Factsheet
 • een samenwerking tussen BRC-functionarissen en maatschappelijke organisaties in de sport, factsheet 2024/7

  De bekendheid van maatschappelijke organisaties in de sport is groot onder buurtsportcoaches. Maar lang niet met al deze organisaties werken ze ook samen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier…

  Factsheet
 • De grootste behoeften van buurtsportcoaches voor bijscholing liggen in de vaardigheden verbinden, netwerken en samenwerken, het onderwerp bewegen in het sociaal domein, de processen van het sportbeleid, monitoren en evalueren,…

  Rapport
 • Infographic over het percentage vanuit de BRC (Brede Regeling Combinatiefuncties) ingezette fte’s en het gemiddeld gehanteerde normbedrag van gemeenten die een hoger normbedrag van 50.000 euro per fte hanteren tussen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In 2022 zijn er 6.267 buurtsport- en cultuurcoaches actief, samen goed voor 3.509 fte. Deze worden aangesteld vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), waaraan 340 gemeenten (99% van alle gemeenten)…

  Rapport
 • volgens sectieleiders en docenten LO, buurtsportcoaches en werkgevers, factsheet 2022/20

  Drie kwart van de scholen in het voortgezet onderwijs ervaart positieve opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches. Volgens bijna de helft van de scholen (45%) en werkgevers van buurtsportcoaches (41%)…

  Beleidsnota
 • taken en resultaten, factsheet 2022/22

  Bij 37 procent van de sportverenigingen waar een buurtsportcoach werkzaam is, heeft deze gezorgd voor uitbreiding van de samenwerking en netwerken met andere organisaties. In 2018 was dit bij 28…

  Factsheet