Spring naar content

149 publicaties gevonden

 • profiel, taken en ontwikkeling, factsheet 2018/13

  Deze factsheet bevat resultaten van een peiling onder het buurtsportcoachpanel, waarin wordt ingegaan op het beroep van buurtsportcoach. Er worden resultaten gepresenteerd over profiel van deze beroepsgroep, de taken die…

  Factsheet
 • presentatiesheets

  Deze presentatiesheets zijn gebruikt voor een workshop over het monitoren en evalueren van de inzet van de buurtsportcoach. Welke prestaties (output) en effecten (outcome) kunnen we meten? En hoe stel…

  Verslag
 • Infographic van het Mulier Instituut in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2016) over het evaluatieonderzoek naar de implementatie van de regeling ‘Brede impuls combinatiefuncties’, waarbij het Mulier Instituut een vragenlijst heeft…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Infographic van het Mulier Instituut in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2017) over 1) de opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties volgens gemeenten en 2) de meerwaarde van de buurtsportcoaches voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • rapportage, 9-meting eerste tranchegemeenten, 8-meting tweede tranchegemeenten, 7-meting derde tranchegemeenten, 6-meting vierde tranchegemeenten, 5-meting vijfde tranchegemeenten, 4-meting zesde tranchegemeenten, 3-meting zevende tranchegemeenten, 2-meting achtste tranchegemeenten, 2-meting negende tranchegemeenten, 1-meting tiende tranchegemeenten

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt bij voorkeur…

  Rapport