Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • Drie jaar geleden heeft de sectie LO van het Heerbeeck College in de onderbouw hun vernieuwde LO-vakwerkplan doorgevoerd. Aspecten die daarin de leidraad vormen zijn motiverend beoordelen (gebruik van rubrics),…

    Artikel in vaktijdschrift
  • constructive alignment bij LO

    Voor een logisch en krachtig LO-curriculum is het van belang dat er een goede afstemming is tussen de lesdoelen, de leeractiviteiten, en de wijze van beoordeling. Het onderzoek ‘Een Punt…

    Artikel in vaktijdschrift