Spring naar content

158 publicaties gevonden

 • De afgelopen twee jaar was fysiek bewegingsonderwijs vaak niet of beperkt mogelijk. Welke aanpassingen in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor LO(1) waren noodzakelijk en wat was toegestaan?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • belangrijkste trends en ontwikkelingen in sportdeelname 2021

  De sportdeelname van Nederlanders is als gevolg van de coronacrisis ook in 2021 drastisch afgenomen. Vooral onder jongeren heeft de coronacrisis grote invloed gehad op het sportgedrag: in 2020 daalde de…

  Rapport
 • In het kader van het Nationaal Plan Zwemveiligheid heeft het ZwemanalyseLAB Calo Windesheim een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het inschattingsvermogen van kinderen die zich in een zwemlestraject bevinden. Dit onderzoek bestaat…

  Factsheet
 • tijdelijke onderbreking van de zwemlessen zorgt mogelijk voor een overschatting van de zwemvaardigheden bij kinderen tussen de vijf en twaalf jaar

  Door overschatting van de zwemvaardigheden kunnen kinderen in gevaarlijke situaties terechtkomen, met mogelijk verdrinkingen als gevolg. Het doel van dit onderzoek was daarom te bepalen wat het effect van een…

  Rapport
 • European Sport Management Quarterly (ESMQ) is the official Thomson Reuters listed journal of the European Association for Sport Management. It has an international reputation for publishing articles that contribute to…

  Wetenschappelijk tijdschrift
 • het Mulier Instituut onderzoekt

  Driekwart van de verenigingsbestuurders typeert begin 2021 de eigen vereniging als (zeer) sterk. Dat is iets minder dan ruim tien jaar geleden, toen acht op de tien de verenigingen zich…

  Artikel in vaktijdschrift
 • directly measured, moderate physical activity in 65 361 adults is associated with significant protective effects from severe COVID-19 outcomes

  Adults with high and moderate physical activity levels had significantly better outcomes than those with low activity when contracting COVID-19. The apparent protective effects of regular physical activity extended to…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • essays on the role of sport participation in socioeconomic inequalities in health and health care costs

  Tot voor kort was er relatief weinig bekend over de rol van sportparticipatie, als specifiek onderdeel van bewegen in het algemeen, in relatie met gezondheid en zorgkosten en de ongelijke…

  Proefschrift/oratie
 • een selectie uit de Monitor Sport en corona IV - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

  Dit document bevat de slotbeschouwing van de Monitor Sport en corona IV – De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek geïnteresseerd…

  Hoofdstuk in boek/rapport