Spring naar content

334 publicaties gevonden

 • Nederland bevat een schat aan herinneringen aan vervlogen tijden. Ons verleden is in vele verschijningsvormen aanwezig, zoals molens en kastelen, concertzalen en sportpaleizen, bedevaarten en volksfeesten, elementen in het landschap,…

  Boek
 • Afstuderen in het buitenland. Een uitdaging voor studenten die de horizon willen verbreden en over de eigen grenzen heen durven te kijken. Een andere cultuur, taal en onderwijssysteem. Wat betekent…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het onderwerp van dit topic vindt zijn oorsprong in het steeds ‘internationaler’ worden van onze Nederlandse samenleving. In dit topic wordt belicht hoe we ernaar kijken en wat we ermee…

  Artikel in vaktijdschrift
 • sport en cultuur: samen scoren!

  Sport en cultuur hebben gedeelde belangen en zijn samen op zoek naar kansrijke lokale verbindingen. Twee bevlogen vrouwen vertellen over het Nationaal Actieplan Sport & Cultuur. Onderzoek, evenementen en communicatie…

  Website
 • bezoek, beoefening en steun, het culturele draagvlak deel 13

  Hoe staat het met cultuurbezoek en cultuurbeoefening door de Nederlandse bevolking en met de steun voor cultuur onder die bevolking? Of concreter, en bij wijze van voorbeeld toegespitst op muziek:…

  Rapport
 • samen scoren!, inspiratie voor beginnende en gevorderde bruggenbouwers

  Deze publicatie met informatie, voorbeelden en succesverhalen, biedt inspiratie voor iedereen die betrokken is bij sport en cultuur, om te komen tot nieuwe, creatieve samenwerkingsverbanden en verbindingen. De publicatie bevat…

  Verslag
 • onderzoeksrapport perspectieven op de beeldvorming van voetbal in Australië in de periode 2004 tot heden

  Voetbal lijkt veel invloed te hebben op het Europese leven. Interessant is te onderzoeken hoe het beeld van voetbal in Australië zich uit. Deze scriptie biedt een overzicht van de…

  Scriptie
 • een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland

  Loopt er een nieuwe sociaal-culturele scheidslijn door Nederland? De zuilen worden steeds meer een herinnering uit het verleden, en andere sociaal-culturele tegenstellingen treden op de voorgrond. Politiek manifesteren deze zich…

  Brochure