Spring naar content

337 publicaties gevonden

  • godsdienstige ontwikkelingen in Nederland

    Volgens sommigen is de band met de godsdienstige traditie aan het losraken en leidt ons land aan een collectief godsdienstig geheugenverlies. Volgens anderen wordt zo’n oordeel te veel ingegeven door…

    Boek
  • advies over actieve cultuurparticipatie

    De helft van alle Nederlanders houdt zich in de vrije tijd bezig met allerlei vormen van actieve cultuurparticipatie. Helaas zijn de mogelijkheden tot culturele ontplooiing geen vanzelfsprekendheid meer. In snel…

    Rapport