Spring naar content

337 publicaties gevonden

 • aanleiding tot jeugdonderzoek

  De sociaal-wetenschappelijke bestudering van jeugd lijkt onbegrensd en ipso facto ongericht. De noodzaak tot thematische inperking dringt zich ook voor deze notitie op en is vertaald in de volgende doelstelling:…

  Rapport
 • opstellen over cultuurspreiding

  ‘In ons diaconale land’ is een bundel opstellen over cultuurspreiding die Jan Kassies wordt aangeboden bij zijn afscheid als voorzitter van de Boekmanstichting. Die niet aflatende drang van de overheid…

  Boek
 • een empirisch-theoretisch onderzoek naar cultuurdeelname en esthetische waardering van architectuur

  In deze studie is geprobeerd verschillen in culturele activiteit te verklaren vanuit het gezichtspunt dat culturele activiteit een vorm is van het algemene proces van informatieverwerking. Het doel van de…

  Boek
 • 100 jaar geloof, wetenschap & cultuur

  Honderd jaar geleden werd het pand Herengracht 415 te Amsterdam in gebruik genomen door de Vereeniging ‘Geloof en Wetenschap’. Dit jubileum was voor de Boekmanstichting, die het gebouw nu bijna…

  Boek
 • beleid en praktijk, inleidende teksten, herziene uitgave

  Deze reader beoogt studenten en geïnteresseerden wegwijs te maken in het Nederlandse kunstbeleid en -bestel. Kunstbeleid vormt een onderdeel van het cultuurbeleid, waar bibliotheken, archieven, monumenten en onderwijs en wetenschappen…

  Boek
 • beschouwingen over een sociaal-democratisch kunstbeleid

  Deze bundel is het resultaat van een gezamenlijk project van de Wiardi Beckman Stichting en de Boekmanstichting en sluit aan op een aantal initiatieven van beide instellingen uit het verleden.…

  Boek
 • de staat van cultuur, lancering cultuurindex Nederland

  ‘De Staat van Cultuur’ brengt al het beschikbare cijfermateriaal uit de culturele sector bij elkaar om zo ontwikkelingen over een langere termijn en in onderlinge samenhang te tonen. De cijfers…

  Vaktijdschrift
 • local cultures, global change

  There are now new experiences of space and time; new tensions between globalism and regionalism, socialism and consumerism, reality and spectacle; new instabilities of value, meaning and identity – a…

  Boek
 • het privéleven ingeklemd tussen vrijheid, dwang en aanpassing

  Genieten, tot onszelf komen, dat is wat we in ons privéleven proberen te doen. Maar steeds meer ook: herstellen van de eisen van een jachtige en chaotische wereld, of er…

  Boek