Spring naar content

340 publicaties gevonden

 • nationaal rapport, Europees programma voor de evaluatie van nationaal cultuurbeleid

  Deze publicatie biedt een beschrijving van de geschiedenis en structuur van het cultuurbeleid in Nederland en van een aantal actuele vraagstukken op dit gebied. De hoofdstukken 2 en 3 schetsen…

  Boek
 • Deze publicatie beschrijft het cultuurbeleid van de Nederlandse centrale overheid. Zij is bestemd voor onderzoekers, voor geïnteresseerde betrokkenen uit de wereld van kunst, cultuur en media, en voor geïnteresseerden uit…

  Boek
 • aanleiding tot jeugdonderzoek

  De sociaal-wetenschappelijke bestudering van jeugd lijkt onbegrensd en ipso facto ongericht. De noodzaak tot thematische inperking dringt zich ook voor deze notitie op en is vertaald in de volgende doelstelling:…

  Rapport
 • opstellen over cultuurspreiding

  ‘In ons diaconale land’ is een bundel opstellen over cultuurspreiding die Jan Kassies wordt aangeboden bij zijn afscheid als voorzitter van de Boekmanstichting. Die niet aflatende drang van de overheid…

  Boek
 • een empirisch-theoretisch onderzoek naar cultuurdeelname en esthetische waardering van architectuur

  In deze studie is geprobeerd verschillen in culturele activiteit te verklaren vanuit het gezichtspunt dat culturele activiteit een vorm is van het algemene proces van informatieverwerking. Het doel van de…

  Boek
 • 100 jaar geloof, wetenschap & cultuur

  Honderd jaar geleden werd het pand Herengracht 415 te Amsterdam in gebruik genomen door de Vereeniging ‘Geloof en Wetenschap’. Dit jubileum was voor de Boekmanstichting, die het gebouw nu bijna…

  Boek
 • beleid en praktijk, inleidende teksten, herziene uitgave

  Deze reader beoogt studenten en geïnteresseerden wegwijs te maken in het Nederlandse kunstbeleid en -bestel. Kunstbeleid vormt een onderdeel van het cultuurbeleid, waar bibliotheken, archieven, monumenten en onderwijs en wetenschappen…

  Boek
 • beschouwingen over een sociaal-democratisch kunstbeleid

  Deze bundel is het resultaat van een gezamenlijk project van de Wiardi Beckman Stichting en de Boekmanstichting en sluit aan op een aantal initiatieven van beide instellingen uit het verleden.…

  Boek