Spring naar content

336 publicaties gevonden

 • cultuurhistorische verkenning (conceptrapport)

  Deze publicatie betreft een cultuurhistorische verkenning van het Groot Amsterdamse Bos uitgevoerd door Bureau Monumenten & Archeologie. Het betreft een conceptrapportage.

  Rapport
 • Column van Koen Breedveld in Sport & Strategie (Jaargang: 2010) over onder andere de verschillen en overeenkomsten tussen sport en cultuur. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Koen Breedveld in Sport & Strategie (Jaargang: 2013) over dat sport en cultuur werelden in zichzelf zijn, maar dat gedragspatronen en historie duidelijk maken dat beide meer met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • beoefenaars en voorzieningen

  De Monitor Amateurkunst 2017 van het LKCA bevat kerngegevens over de beoefening en beoefenaars van kunstzinnige en creatieve activiteiten in de vrije tijd in april 2017 en de twaalf maanden…

  Rapport
 • Na de inventarisatie onder cultuurcoaches in 2013 heeft het LKCA opnieuw de stand van zaken in het werkveld van de cultuurcoach onderzocht. In hoeverre zijn de recente ontwikkelingen in de…

  Rapport
 • rapportage onder de 71 gemeenten die het afgesproken aantal fte niet gerealiseerd hebben over 2014

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is eveneens afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks…

  Rapport
 • pilots tonen kansen

  In drie Nederlandse gemeenten, Schiedam, Leiden en Nederweert, hebben in 2016 proefprojecten plaatsgevonden met als doel meer mensen te laten deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Welke werkwijze werd daarbij gevolg…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de rol van sport en kunst in een krimpregio

  Als de bevolking in een regio krimpt, hoe zorg je er dan voor dat sportverenigingen groeien, de toneelvereniging jongeren aantrekt en er genoeg vrijwilligers zijn die het verenigingsleven mogelijk maken?…

  Artikel in vaktijdschrift