Spring naar content

336 publicaties gevonden

 • in (lokale) samenwerking creëer je waarde

  De wereld van sport en die van kunst en cultuur hebben veel raakvlakken. Sport en cultuur zijn voor veel mensen een waardevolle vrijetijdsbesteding en in toenemende mate worden beide in…

  Rapport
 • cultuurhistorische verkenning (conceptrapport)

  Deze publicatie betreft een cultuurhistorische verkenning van het Groot Amsterdamse Bos uitgevoerd door Bureau Monumenten & Archeologie. Het betreft een conceptrapportage.

  Rapport
 • Column van Koen Breedveld in Sport & Strategie (Jaargang: 2010) over onder andere de verschillen en overeenkomsten tussen sport en cultuur. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Koen Breedveld in Sport & Strategie (Jaargang: 2013) over dat sport en cultuur werelden in zichzelf zijn, maar dat gedragspatronen en historie duidelijk maken dat beide meer met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • beoefenaars en voorzieningen

  De Monitor Amateurkunst 2017 van het LKCA bevat kerngegevens over de beoefening en beoefenaars van kunstzinnige en creatieve activiteiten in de vrije tijd in april 2017 en de twaalf maanden…

  Rapport
 • Na de inventarisatie onder cultuurcoaches in 2013 heeft het LKCA opnieuw de stand van zaken in het werkveld van de cultuurcoach onderzocht. In hoeverre zijn de recente ontwikkelingen in de…

  Rapport
 • rapportage onder de 71 gemeenten die het afgesproken aantal fte niet gerealiseerd hebben over 2014

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is eveneens afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks…

  Rapport
 • pilots tonen kansen

  In drie Nederlandse gemeenten, Schiedam, Leiden en Nederweert, hebben in 2016 proefprojecten plaatsgevonden met als doel meer mensen te laten deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Welke werkwijze werd daarbij gevolg…

  Artikel in vaktijdschrift