Spring naar content

337 publicaties gevonden

 • over de relatie tussen kunst, cultuurbeleid en sociale cohesie

  Kunst en sociale cohesie zijn begrippen die in het Nederlands cultuurbeleid nogal eens in één adem genoemd worden. Van culturele activiteiten, met name van amateurkunst en Community Art, wordt verondersteld…

  Proefschrift/oratie
 • een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds door de ogen van kinderen

  Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds bieden kinderen in gezinnen die leven rond het bestaansminimum de kans om aan sportieve of culturele activiteiten deel te nemen. Sinds 1999 zijn deze fondsen…

  Rapport
 • games of the past - sports for today

  Database met Europese sporten en spelen. In de database kan worden gezocht op type sport (bal, gooi, kracht etc.), geschikte leeftijd, hoeveel personen, benodigdheden, en benodigde vaardigheden. Naast een beschrijving…

  Website
 • patronen in belangstelling en beoefening

  Veel mensen beleven in hun vrije tijd plezier aan sport en cultuur. Ze bezoeken wedstrijden, uitvoeringen, tentoonstellingen of festivals, ze volgen sport en cultuur via de media, of ze beoefenen…

  Rapport
 • wat sportbeleid met cultuurbeleid kan en wil

  Gemeenten ondersteunen en faciliteren de sectoren sport én cultuur. Daarom is de stuurgroep van het landelijke programma ‘Sport en Cultuur Samen Sterker’ benieuwd of die verbinding ook op beleidsniveau wordt gezocht.…

  Rapport
 • how sports venues afford actions for the cultural adjustment of the international players of Shenzhen's economy

  The research question in this thesis is: What are the adjustment affordances of sport venues in Shenzhen during organized sporting activities visited by expatriates and their family members? To find the…

  Scriptie
 • verschillen in sportparticipatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

  Sporten en bewegen zijn belangrijke factoren voor een gezonde levensstijl. De site van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat zien dat er verschillen bestaan tussen de sportparticipatie van…

  Scriptie
 • over kostbare prijzen en waardevolle eer

  In de klassieke oudheid maakten sportwedstrijden altijd deel uit van een festival ter ere van een god of godin. Religie was dus onlosmakelijk verbonden met de spelen die gehouden werden.…

  Scriptie
 • de Elfstedentocht als immaterieel cultureel erfgoed?

  De Elfstedentocht is de bekendste schaatstocht ter wereld. Al tig jaar heeft het niet hard genoeg gevroren om de tocht door te laten gaan maar toch is de Elfstedentocht ongekend…

  Scriptie
 • onderzoek naar het samenwerkingsverband tussen de jeugdvoetbalopleidingen van VVV-Venlo en Helmond Sport

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenis geven betrokkenen aan de werkmethoden en procedures van respectievelijk VVV-Venlo en Helmond Sport en hoe kunnen deze nog…

  Scriptie