Spring naar content

339 publicaties gevonden

 • over kostbare prijzen en waardevolle eer

  In de klassieke oudheid maakten sportwedstrijden altijd deel uit van een festival ter ere van een god of godin. Religie was dus onlosmakelijk verbonden met de spelen die gehouden werden.…

  Scriptie
 • de Elfstedentocht als immaterieel cultureel erfgoed?

  De Elfstedentocht is de bekendste schaatstocht ter wereld. Al tig jaar heeft het niet hard genoeg gevroren om de tocht door te laten gaan maar toch is de Elfstedentocht ongekend…

  Scriptie
 • onderzoek naar het samenwerkingsverband tussen de jeugdvoetbalopleidingen van VVV-Venlo en Helmond Sport

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenis geven betrokkenen aan de werkmethoden en procedures van respectievelijk VVV-Venlo en Helmond Sport en hoe kunnen deze nog…

  Scriptie
 • In de brede school kan na schooltijd het onderwijs in bewegen worden voortgezet. Dit gebeurt door een vervolg te geven op de bewegingsactiviteiten, omgangsvormen en regelingen uit de les bewegingsonderwijs.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • factsheet topsportcultuur

  De topsportklimaatmeting is een vierjaarlijkse studie naar het ervaren topsportklimaat onder Nederlands talenten, (oud)topsporters, coaches, technisch directeuren en de bevolking. De studie is in 2015 voor de vijfde keer uitgevoerd…

  Factsheet
 • Dit is het tweede in de reeks geschiedkundige artikelen die gedurende het jaar zullen verschijnen. Daarin krijgen we inzicht in de geleverde strijd en in de ontwikkelingen die ons vak en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • bewegen met een missie als vast onderdeel in de inburgeringscursus

  Bewegen is wat het Esperanto onder de talen is; een wereldtaal die door vele volken en culturen onmiddellijk wordt begrepen in de communicatie. Het zou een grotere rol kunnen spelen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • effecten van bezuinigingen op sport- en cultuursubsidies in Apeldoorn

  De gemeenteraad van Apeldoorn heeft in 2012 een kerntakendiscussie gevoerd. Naar aanleiding daarvan is besloten in ruimte mate te bezuinigen op subsidies in de sectoren sport en cultuur. Voorafgaand aan dat besluit heeft…

  Rapport
 • In het sport- en cultuurbeleid is de impliciete en positieve gedachte dat meer deelname aan en contact door sport of cultuur tot meer sociale cohesie leidt, en tot interetnische binding…

  Hoofdstuk in boek/rapport