Spring naar content

42 publicaties gevonden

 • why greater equality makes societies stronger

  It is a well-established fact that in rich societies the poor have shorter lives and suffer more from almost every social problem. The Spirit Level, based on thirty years of…

  Boek
 • de overheid en het onvermogen om integratie af te dwingen bij voetbalclubs

  Hoe komt het toch dat ledengroepen bij sportclubs zich zo moeilijk kunnen onttrekken aan wederzijdse uitsluiting en etnische stigmatisering? Onderzoeker Michel van Slobbe mengde zich in het kader van zijn…

  Proefschrift/oratie
 • een transculturele analyse van integratie in sport- en beweegpraktijken

  Respecteren en waarderen van verschillen is één van de gevleugelde grondslagen van onze vakvisie. Hoe komt het dan dat we het eerder over het waarderen van verschillen in bewegingsniveau en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit boek gaat over verschillen in de sport en in het bijzonder etnische verschillen. De auteurs vragen zich af of, hoe en op welke wijze allochtonen meedoen in de sport?…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • De rede van Jos de Haan over de invloed van technologie op onze samenleving. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het verschil tussen generaties. 

  Proefschrift/oratie
 • In het kader van een Comeniusproject dat door de Europese Commissie is gesubsidieerd, is onderzoek gedaan naar hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in het onderwijs. Er is op meerdere aspecten ingezoomd.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • docent LO in Bangkok

  De schoolbel gaat en de leerlingen komen het veld op, de een rennend, de ander sjokkend. Als iedereen zich om me heen verzameld heeft begint de les. Voor zover herkenbaar voor iedere docent LO, toch…

  Artikel in vaktijdschrift