Spring naar content

42 publicaties gevonden

 • docent LO in Bangkok

  De schoolbel gaat en de leerlingen komen het veld op, de een rennend, de ander sjokkend. Als iedereen zich om me heen verzameld heeft begint de les. Voor zover herkenbaar voor iedere docent LO, toch…

  Artikel in vaktijdschrift
 • contextual investigation of deeply embedded cultural differences among American and Dutch members of a Dutch sports organization

  This study focuses on the differences between the American and Dutch cultures within the context of a Dutch sports organization which consists of American and Dutch members. Even though many…

  Scriptie
 • Het onderwerp van dit topic vindt zijn oorsprong in het steeds ‘internationaler’ worden van onze Nederlandse samenleving. In dit topic wordt belicht hoe we ernaar kijken en wat we ermee…

  Artikel in vaktijdschrift
 • signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten

  In dit onderzoek is met een nieuw ontwikkeld signaleringsinstrument gemeten in hoeverre spanningen en vertrouwen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten voorkomen. In een verdiepend onderzoek in vijftien Amsterdamse buurten is…

  Rapport
 • Het Samenwerkingsverband aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd uit te zoeken wat de kosten en baten van preventie en repressie zijn. Het onderzoek concludeert dat preventie geld uitspaart.…

  Rapport
 • de methode diavers

  Het boek beschrijft met praktijkvoorbeelden de problemen die kunnen ontstaan bij communicatie (interactie) in interculturele situaties. We zien dat kennis, inzicht en vaardigheden weliswaar kunnen bijdragen aan een dialoog, gericht…

  Boek
 • cultural determinants of physical activity in young children

  Measurement and description of young children’s physical activity may be considered the first wave of research on this topic. This research includes focused attention to socio-cultural risk factors for obesity…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • cross-cultural perspectives

  This book examines the ways in which sports contribute to, or inhibit, social well-being, the directions these changes take and the conditions necessary for sport to have beneficial outcomes. The…

  Boek
 • eigen cultuur en minderheidspositie bij een Molukse sportvereniging

  Academisch proefschrift. Een studie naar de Molukse sportvereniging Maluku Muda in Barneveld waarin onder andere de volgende vragen worden gesteld: Welke elementen van de Molukse cultuur spelen door in de…

  Boek